.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرٖينٌ  وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبٖيلِ وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ 

“Rahman olan Allah’ı anmayı görmezlikten gelene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz. Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkoyarlar, bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlar.”

Zuhruf, 36 – 37

1 – Şeytanın siyaseti adım adım yaklaşmaktır: “Şeytanın izinden yürümeyin…” [1]

2 – Birinci merhale vesvese telkin etmektir: “Nihayet şeytan ona vesvese verip…” [2]

3 – İkinci merhale temas sağlamaktır: “…kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman” [3]

4 – Üçüncü merhale kalbe nüfuz edip işgal etmektir: “O ki insanların göğüslerine fısıldar” [4]

5 – Dördüncü merhalede ruhta kalıcı olmaktır: “…biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur” [5]

6 – Beşinci merhalede insanı kendi hizbine nefer yapmaktadır: “Şeytan onları hâkimiyeti altına alıp…” [6]

7 – Altıncı merhalede insanın velisi olur: “…onlara emredeceğim…” [7]

8 – Yedinci merhalede insanın kendisi bir şeytana dönüşmektedir: “…insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık” [8]

İmam Ali (a.s) Nehcu’l Belağa’da şöyle buyurur:

“Şeytan gönüllerinde yuva yaptı, yumurtladı, civciv çıkardı, onları kendi eteğinde terbiye etti, büyüttü.” [9]

Allah’ın Zikrinden Yüz Çevirmenin Neticeleri

Allah’ın zikrinden yüz çevirmenin neticeleri şu şekilde görülür:

1 – Hayır yolundan uzakta kalmak: “Şüphesiz onlar bunları yoldan alıkoyarlar…” [10]

2 – Fikrî olarak yanlış düşüncelere dalarak hidayet yolunda olduğunu sanmak: “…bunlar da doğru yola eriştiklerini sanırlar.” [11]

3 – Nasihat kabul etmemek: “Kendilerine öğüt verildiğinde öğüt almazlar.” [12]

4 – Tövbe etmez çünkü kendisini yoldan çıkmış olarak görmez.

5 – Hayatını sıkıntı içersinde idame ettirir: “Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacak…” [13]

6 – Her kim dünyada gerçeği ve hakkı görmekten yana kör ise, ahirette de kör olarak haşredilecektir: “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür.” [14]

- - - - - - - - - - -

[1]     Bakara, 168

[2]     Taha, 120

[3]     A’raf, 201

[4]     Nas, 5

[5]     Zuhruf, 36

[6]     Mücadele, 19

[7]     Nisa, 119

[8]     Enam, 112

[9]     Nehcu’l Belağa, 7. Hutbe

[10]    Zuhruf, 37

[11]    Zuhruf, 37

[12]    Saffat, 13

[13]    Taha, 124

[14]    İsra, 72