Zehra Hatemî

Zehra Hatemî

Tüm Makaleleri

Yüzyılın Sayıklamalarında Devrimci Bir Duruşun İmkânı

İran söz konusu olduğunda dini-mezhebi hassasiyetler dolayısıyla her ne kadar bir temsiliyet-vefa borcu bulunuyor hissiyatına bürünülse de klasik “muhafazakâr söylemin” dışına çıkarak “ak olana ak, ka...