Günümüzde Türkiye’nin doğusundan batısına çeşitli şehirlerde yaşayan yaklaşık 3 milyon Ehlibeyt mektebi mensubu (Şia / Caferi),  yaklaşık 300 cami ve mescit ve 220 Ehlibeyt âlimi bulunmaktadır.

Ülkemizde demokrasinin ileri seviyelere ulaşması ve birtakım açılımların kamuoyunda gündeme gelmesi ile birlikte; Türkiye’de bulunan Ehlibeyt âlimleri Mart 2010 tarihinde bir araya gelerek bir dizi müzakerelerde bulundular. Görüşmeler neticesinde ilk başlarda 120 Ehlibeyt âliminin üye olduğu bir birlik kuruldu. 31 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul Bahçelievler Yenibosna Kültür Merkezinde 120 üyenin 108’inin katılımı ile gerçekleşen genel kurulda, 11 kişiden oluşan yönetim kurulu seçildi.

Kısa adıyla Ehla-Der olan Ehlibeyt Âlimleri Derneği bu üç yıl içerisinde sürekli olarak üye sayısını çoğaltmıştır. Şuanda Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde görev yapan Caferi âlimlerin 180’nin üye olduğu bir âlimler derneği haline gelmiştir.

Şuanda İstanbul’da bulunan 5 katlı binasında 13 kişilik yönetim kurulu heyeti ve 7 çalışanı ile hizmet vermektedir.

 

Ehla-Der’in Vizyonu

Ehla-Der kuruluşunun ilk günlerinden itibaren üyeleri ile yapmış olduğu istişareler sonucu şu hedefleri kendisi için belirlemiştir:

1- Ülke çapında toplumsal birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının gelişmesini sağlamak.

2- Ehlibeyt mektebinin doğru bir şekilde tanınmasını sağlamak.

3- Ehlibeyt mektebine yönelik yanlış anlama yahut yanlış bilgilendirilmeleri gidermek, kimi zaman da yapılan kasıtlı saldırılara İslami ahlak, Öz Muhammedi inanç ve akıl doğrultusunda, halkımızı tefrikaya düşürmeden cevap vermek.

4-Camiamızın her alanda karşılaştığı sorunları belirleyip gidermek için gerekli çalışmalar yapmak.

5- Özellikle de son zamanlarda İslam düşmanlarının bölgemizde çıkarmak istediği fitnenin mukabilinde; ümmet içindeki birliği ve İslam mezheplerinin birbirlerini daha doğru tanıyarak yakınlaşmasını sağlamak.

Çalışmalarımız

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hedefler doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır.

1-  Medya Çalışmaları:

Bu alandaki ilk çalışmamız, tüm halkımıza ve özellikle de âlimlerimize hitap eden www.ehlibeytalimleri.com sitemiz olmuştur. Sitemizde dünyadan ve ülkemizden güncel haberler, ilmi, bilimsel makaleler ve gündemdeki konulara yönelik görüşlerimizi yansıtacak yazılar bulunmaktadır. Her gün düzenli bir şekilde güncellenen sitemizde amaçlanan hedeflerimiz takip edilmektedir.

Türkiye'de toplumumuz için bir ilk niteliğinde olan ve birçok sorunlarla, TÜRKSAT üzerinden yayın yapan On4 TV kanalımızdır (www.on4.com.tr) . Bir haber kanalı olmasının yanı sıra her kesime ve yaş grubuna hitap eden programları da bulunmaktadır.

Ayrıca Mihrap Tv adında internet televizyonumuz www.mihrap.tv sitemiz üzerinden yayın yapmaktadır. Sitemizde her gün bir Ehlibeyt âlimi canlı olarak konuşmalar yapmakta, İslam öğretilerini dersler halinde anlatmakta ve güncel meseleleri yetkin bir şekilde değerlendirmektedir. Ayrıca yapılan etkinlikler canlı olarak bu site üzerinden yayınlanmaktadır.

2- Cami Çalışmaları:

Önceden de belirtildiği gibi Ehla-Der, Türkiye’de bulunan Ehlibeyt âlimlerinin üye olduğu bir kuruluştur ve bilindiği üzere her âlimin en önemli görevi camiamızın ihtiyacı olan bölgelerde cami yapımına öncülük etmek, insanları camide toplamak, ibadi ve kültürel çalışmaları bu merkezlerde koordine etmek. Bu doğrultuda en önemli çalışmalarımız arasında camiamızın ihtiyaç duyduğu yerlerde cami yaptırmak, var olan camilerin sorun ve sıkıntılarını gidermek, düzenli olarak camiamızın bulunduğu illerde derneğimizin katkılarıyla programlar, paneller ve seminerler düzenlemektir.

3- Kültürel İşler:

Kültürel işler bölümümüz halkımıza yönelik genel konferanslar ve âlimlerimize yönelik bilimsel seminerler düzenlemektedir. Şimdiye kadar düzenlediğimiz konferanslardan bazıları şunlardır:

-Uluslararası Hz. Peygamber’in Doğumu Ve İslami Vahdet

-İslami Uyanış Ve Ortadoğu'daki Gelişmeler

-Hz. Hüseyin Ve Erbain

-Türkiye Ehlibeyt Âlimlerinin Sorunları Ve Çıkış Yoları

- Tebliğ Yöntemleri Ve Yeni Metotlar

-Kuran İkliminde Bir Hafta (İç eğitim semineri)

4-Tebliğ Çalışmaları:

Bilindiği üzere İslam âlimleri Nebevi misyonun sorumluluğunu üstlenmiş durumundadırlar. Onların en önemli amacı toplumları din ile hakikat ile ve dünya-ahiret saadetini sağlayacak değerler ile tanıştırmaktır. Diğer taraftan halkımız bu üstün öğretileri onlara anlatacak, kemal yolunda ilerleyişte onlara yardımcı olacak âlimleri talep etmektedirler.

Bunun için derneğimiz camiler ve mescitlerin âlim ihtiyacını karşılamak, kalıcı âlimi bulunmayan yerler ile âlimlerimiz arasında koordineyi sağlayarak âlim tayin etmek. İstenildiği zaman ve özellikle de Ramazan ve Muharrem aylarında ülkemizin birçok şehrine âlim göndermekte ve tebliğ çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

5- Âlimlerin Sıkıntılarıyla İlgilenmek:

Ehlibeyt âlimlerinin daha iyi hizmet suna bilmeleri için maddi ve manevi tüm sorunlarıyla ilgilenmek ve aralarındaki diyalogu güçlendirmek.

6- Araştırma Çalışmaları:

Ehlibeyt mektebi hakkında doğru bilgi elde etmek isteyen birçok kurum ve kuruluş için, araştırma çalışmaları yapılmakta, gereken bilgi en yetkin kalemlerden verilmektedir.

Ayrıca yayınevleri ve araştırma merkezleri ile koordineli çalışarak; ihtiyaçların belirlenmesinde, doküman hazırlığında ve ülke çapında dağıtımı konularında tam destek vermektedir.