Hasan Bedel

Hasan Bedel

Tüm Makaleleri

1980 Fatih / İstanbul'da doğdu. Aynı semtte bulunan Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayan Bedel, ortaokul ve liseyi Bursa Çelebi Mehmet Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İslam ilimleri ve felsefe eğitimi almak için 1998-2006 seneleri arası İran İslam Cumhuriyeti'nde bulundu. Felsefe eğitimini tamamladıktan sonra yurda geri döndü. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda görev alan Hasan Bedel "Settar Han ve İran Meşrutiyet Tarihi" de dâhil 'Gençlik Psikolojisi' 'İlim Öğrenenlerin Adabı' 'İslam Kültür ve Medeniyeti' 'Risâlet Gülü' Dürrüşehvar Sultan / Doğan' gibi ona yakın Farsça, Arapça ve Osmanlıca eseri günümüz Türkçesine kazandırmıştır.

Klasik Bir Üçüncü Dünya Ülkesi Sendromu; Türkiye!

Sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorunu..

Attâr-i Nişâburî ve Fuzûlî Üzerine

Bu makalede irfan çeşmesinden yararlanan iki büyük edib Attar ve Fuzuli[1] arasında gözlemlenen genel ortak değerler analiz edilmektedir.

Belki de Bir Türk, Tarihe Olanca Hızıyla Yön Vermişti

"Hülâgû Han önce İstanbul'a doğru hareket etmek istiyordu. Ama Hace Tûsî onu bu fikrinden caydırdı ve Bağdat’a; artık zulmün merkezi olmuş olan Abbasilerin hilafetine son vermek için tahrik edip sürdü...