.
.

Sevda Çölleri

.

Kerbelâdan güzel diyâr bulamam
Sevda çöllerinde gezsem Yâr diye.
Hüseyinden gayride Yâr bulamam
Sevda çöllerinde gezsem Yâr diye.

*

Onun gibi başka penah bulamam
Onun gibi başka bir şah bulamam
Hüseyn gibi tecelligâh bulamam;
Sevda çöllerinde gezsem Yâr diye.

*

Eder mecnun divâne huzuru dem
Bütün aşıklar pervâne, nûr-u şem.
Hüseyni vuslat bir daha bulamam
Sevda çöllerinde gezsem Yâr diye.

*

Aradığım bülbül, hem şeydâ bana
Ancak O, gül vahada; peyda bana
Hüseynden ayri hak nida bulamam
Sevda çöllerinde gezsem Yâr diye.

*

Ahmed-i Muhtar'la Ali'den, esere
Bak davet aşura, havz-u kevsere
Hüseyni tek yalnız garip bulamam
Sevda çöllerinde gezsem Yâr diye.

* *

yalnız garip