.
.

Nûren nûr, evlad-ı rasûlün özü.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü.
Mehdeviyette, ahdimizin sözü.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü. 

*

Kokun getiren seher vakti yelin.
Konuşmakta, rehberin akti elin.
Ayân halimiz, nazar baktı gelin.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü. 

*

Onikinci imam sensin, hemiden.
Tevhid devleti kurulsun yeniden.
Müjde verilince mavi göklerden.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü. 

*

İmkansızlıklar, imkanı doğurdu.
Salihin devesi dağdan böğürdü.
Firavunlar kızıl denizde boğuldu.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü. 

*

Asr-ı yezit, ocaklar söndürüyor.
Vahşice, toplu toplu öldürüyor.
Hayasızca zulmünü haykırıyor.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü. 

*

Daima sinsi fitne savaş hain.
Dünyada istemiyor barış lain.
Batı asya artık kan gölü bilin.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü. 

*

Yalnız garibe öksüzle yetime.
Penahsın, söyle azabı çetine.
Ölürsem gelivererek kabrime.
Ya çağır bizi ya da göster yüzü. 

* * *

Yalnız Garip