.
.

/Dillerde sultan amellerde bühtan.
Ramazan geldi davulcu Ramazan/

* *

Orucu, folklör eyleyip tuttular.
Ramazan geldi davulcu ramazan.
Kul hakkınîî payleyip yuttular.
Ramazan geldi davulcu ramazan.

*

Marifet hem ziyâret unuttular.
Muhabbet bereketi kuruttular.
Mâh-ı ticâret, ziyâfet, yaptılar.
Ramazan geldi davulcu ramazan.

*

Kapitalist sistem kurmuş tuzağı.
Olmadı vicdan merhamet yazığı.
Din gösterdi dinsizler, bu kazığı.
Ramazan geldi davulcu ramazan.

*

Bunlar, Allah deyip kula tapıyor.
Devlet bir esnaf iki zam yapıyor.
İnsan bildim insanlıktan kaçıyor.
Ramazan geldi davulcu ramazan.

*

Haram kazancına helâl yol bulan.
Yüzü kızarmıyor söylerken yalan.
Hem gönül bağını ederken talan.
Ramazan geldi davulcu ramazan.

*

Beklerim kurtar ey Sahib-i Zâman
Yalnız garip'ten eşe dosta selam
Kutlarım, tebrik ederim, vesselam
Ramazan geldi davulcu ramazan.

* *

Yalnız Garip