.
.

Leyletü’l Kadr

.

Elin uzatmış Leyletü’l Kadr Canan.

Ermek felâha, bu gece sadr olan.

Açmış bütün kapıların buyur can;

Elin uzatmış Leyletü’l Kadr Canan.

*

Asûmanın kalkmış, buluttan tülü.

Arzuman sonu açmış vuslât gülü.

Dön başa tekrar bezm elest günü;

Elin uzatmış Leyletü’l Kadr Canan.

*

Tecelli eylemiş, nûren nûrundan,

Maşuğa koşar âşık, sûrurundan,

Gel arın çağrı Âşk'ın baharından;

Elin uzatmış Leyletü’l Kadr Canan.

*

Ahmed-i Muhtar iki cihan server,

İlmin şehri sahib-i havz-u kevser,

Sakisi ile bekler son peygamber;

Elin uzatmış Leyletü’l Kadr Canan.

*

Harmanı, Nâtık-ı Kur’ân’ı okursun.

Mûrtezâ hem de Betül'ü görürsün.

Bin aydan neden de hayırlı bilirsin;

Elin uzatmış Leyletü’l Kadr Canan.

*

Yalnız garip, dua, niyaz bekliyor.

Göz yolda, umuda umut ekliyor.

Heç bir amel, zâyî olmaz biliyor;

Elin uzatmış Leyletü’l Kadr Canan.

* *

Yalnız Garip