Ali Rıza Akbulut

Tüm Makaleleri

Ali Rıza Akbulut

Ondört Masum

Fâilün Mefâîlün Fâilün Mefâîlün - Terkibibent: "Ondört Masum"