Bismillâhirrahmânirrahîm

.
Dörtlük (Murabba')

"Sekizinci Hüccet" 

.


Senden dilerim habibim ömrümde sefa
Meşhed'den uzaktayım, çeker kalp cefa
Sensin sekizinci hüccet, emraza şifa
Ey müminin en değerli cânânı Rıza 

Doğdun yüce elçinin soyundan gelerek
Senden göğe bir ışık çıkar yükselerek 
Din öğretimiz kabul görür dincelerek 
Göstermeye çünkü geldin îmanı Rıza 

Tebliği Medine'deyken eyler idin ilk
Sâyende ilimde kalpler  sâhib-i mülk
Hep faydalanıp feyiz alır senden o halk
Masume'nin ey karındaşı, cânı Rıza 

Gittin yolu zorlayınca Memun-i laîn 
Nasrani, Yahudi, Sâbiîler eledin
Güçlendi münazaranla iman ile din
Halkın yönelip kabule vicdânı Rıza 

Sen Merv'e eriştiğinde çok gam yaşadın 
Nişabur'a geldiğinde dillerde adın
Yerleşti ki bildi olmaz erkek ve kadın
Tevhidi imamet olmadan yani, Rıza 

Ver bizlere davetiye bir uğrayalım
Meşhed'deki türbeden bir an doymayalım 
Yarın bize ahirette destek sayalım
Kıymetli ziyaretinde her ânı Rıza 

Hâcetlerimiz için dua et ki Huda
Makbul ede ey can uğrunda feda
Bir an bile kılmasın kapından o cüda 
Ver kutlu kapından öpmek imkânı Rıza 

Sensin yüce dine şanlı sultan ağacan
Ver sahib-i asra tezce ferman ağacan 
Gelsin ederek o derde derman ağacan
Ey Tus ile Meşhed'in o sultânı Rıza 

Kıldın yaşamın boyunca infâkları
Hâlâ iyileştirip de müştâkları
İhsan ile dolduransın âfâkları
Öğret bize sen hakiki irfanı, Rıza 

Sultânım içimde var bir istek süreyim 
Yüz türbene, daima tedarik göreyim
Gelmek için öylelikle her yıl ereyim 
Bilmekle yuvam o şanlı eyvânı Rıza 

Kıl Rabbe dua zuhur edip gelse imam 
Hizmet edebilmek içten olsun ki meram
Yâver olalım ağam o gün etse kıyam
Ey aşkı bu Kaimî'nin erkânı Rıza

31 Mayıs 2023
11 Zilkade 1444 


(İmam Rıza'nın (a.s) doğum günü münasebetiyle)

Ali Rıza Akbulut (Kaimî)