.
.

Kul hakkı yiyenin iflahı olmaz.
İftira yalan ekranı medyamız.
Öksüzle, yetimin ahı alınmaz.
İftira yalan ekranı medyamız. 

*

Satılmışlığın dahi alçakçası.
Haberciliğin sahi yüz karası.
Fasıklık fitne, prapagandası.
İftira yalan ekranı medyamız.

*

Size inananlar salahı bulmaz.
Zifiri karanlık sabahı doğmaz.
Yezitle yola çıkan kurtulamaz.
İftira yalan ekranı medyamız.

*

Amerikanın siyonist bohçası.
Faşist, turancılıkdır tarihçesi.
Zâlimin ağzı, zilletin lehçesi.
İftira yalan ekranı medyamız.

*

Velâyetsizlerin mâhı kararır.
Yalaka çanak tutan nahı alır.
Üzülsende, direniş bâki kalır.
İftira yalan ekranı medyamız.

*

Onikinci imam şah-ı geliyor.
Yalnız garip'leri râha çıkıyor.
Kervânımıza çakallar ürüyor.
İftira yalan ekranı medyamız.

* *

Yalnız Garip