.
.

Diken har ortasında gülü güzel.
Hüseyn'le kerbelâ, aşura, güzel.
Dâğ bayırda lâle sünbülü güzel.
Hüseyn'le kerbelâ, aşura, güzel.

*

Cemâliyle benzer, ay-la siması.
Çöllere düşüren, Leylâ sevdâsı.
Fırat kenarında, susuz sahrası.
Hüseyn'le kerbelâ, aşura, güzel.

*

Ahmed'i Muhtar'ın kanı soy ile.
İbrahim ismail'den hem boy ile.
Şâh-ı merdan, yiğitlikde huy ile.
Hüseyn'le kerbelâ, aşura, güzel.

*

Kâbenin tek evladı, baba onun.
Mahşerde bir fatıma ana onun.
Havz-u kevserinde sâkisi onun.
Hüseyn'e kerbelâ, aşura, güzel.

*

Lânet; "Şecere-î mel'ûn" millete,
Süfyan muaviye mervan yezite.
Heyhât minnez zilleh nidâsı ile.
Hüseyn'le kerbelâ, aşura, güzel. 

*

Yalnız garib'im, ikrâr-ı ahdimde.
Hasreti hicran efkarı derdimde.
Mehdeviyette imam rehberiyle.
Hüseyn'le kerbelâ, aşura, güzel.

* * *

-Güzelde güzel, ne olursa güzel.
Güzele bakan ne görürse güzel-

* * *

Yalnız Garip
27 Haziran 2024

Kayseri