.
.

Kutsal kapısı, yüce yolculuğun.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.
Kıblemiz özgürlükte öncülüğün.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* *

Bin ihanet kurşunuyla vuruldu.
Aktı kanı ne durdu ne duruldu.
Yezit Nil nehrine pusular kurdu.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* *

Değişti sapan taşlı müfrezeler.
Geldi artık Süleyman'la füzeler.
Esen bahar yelimiz aziz rehber.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* *

Yaptıkça kurtulur operasyonu.
Yeryüzündeki mirac istasyonu.
Bütün insanlığın bu ortak yolu.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* *

Çocuklar bombalanıyor oyunda.
Her zâlimin yezitlik var soyunda.
Vicdansızlar seyresede uykuda.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* *

İmam hüseyin'in yanını seçtim.
Kerbelâsından direnişe geçtim.
Tâ elestten şehâdet andı içtim.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* *

Velâyet-i vahdete ikrar verdim.
Evlâd-ı Rasûle lebbeyke derdim.
Serim adadım yüreğimi serdim.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* *

Yalnız garibim gazzeli kardeşim.
Filistinli dostum hem arkadaşım;
Zehir oldu sensiz ekmeğim aşım.
Kudüs Mehdi ile özgür kalacak.

* * *

yalnız garip