.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

 

Cünüp olan kimse, ramazan ayında veya ramazan ayının orucunun kazasını tutarken sabah ezanına kadar kasten gusül etmez veya vazifesi teyemmüm etmek olan kimse kasten teyemmüm etmezse, orucu batıldır.

Ramazan ayı dışında vacip oruçlarda vakti belli ise sabah ezanına kadar bilerek gusül etmezse ve teyemmümde etmezse orucu sakıncalıdır. Vakti belli olmayan diğer oruçlarda aynıdır.

Ramazan ayı gecesinde cünüp olan kimse, bilerek gusletmez ve vakit daralırsa, teyemmüm alarak orucunu tutmalıdır, tutuğu oruç da sahihtir. Fakat günah işlemiştir çünkü bilerek gusülü ertelemiştir.

Eğer cünüp olan kimse, ramazan ayında gusletmeyi unutur ve bir gün sonra hatırlarsa, o günün orucunu kaza eder. Ama eğer birkaç gün sonra hatırlarsa, cünüp hâlinde tuttuğunu kesin olarak bildiği günlerin orucunu kaza etmelidir. Meselâ cünüplü iken üç gün mü, yoksa dört gün mü oruç tuttuğunu bilmezse, üç günün orucunu kaza etmesi gerekir.

Ramazan ayı gecesinde gusül veya teyemmümden hiçbiri için vakti olmayan kimse kendisini cünüp ederse, (bilerek cünup olan kimse) orucu batıl olduğu gibi üzerine kaza ve keffaret de farz olur. Fakat teyemmüm için vakti varsa kendini cünup ederse teyemmüm etmeli ve orucunuda tutmalıdır. Tuttuğu oruç sahihtir ve kazasıda yoktur.

Gusül etmek için vaktin olduğunu zannederek kendini cünup eden kimse (bilerek cünup olan kimse) daha sonra vaktin dar olduğunu anlarsa, araştırmış olsunlar veya olamsınlar, hemen teyemmün edip oruç tutmaları vaciptir. Orucuda sahihtir.

Ramazan ayı gecesinde cünüp olan kimse, uyuduğu zaman sabah ezanına kadar uyanamayacağını bilirse uyumak ona haramdır ve uyumamalıdır.  Ama eğer uyur ve sabaha kadar da uyanmazsa, o günün orucu batıldır. Ayrıca hem kaza, hem de keffaret farz olur.

Cünüp olan bir kimse, ramazan ayı gecesinde uyuduktan sonra uyanır ve tekrar uyuduğunda sabah ezanından önce gusletmek için uyanacağına ihtimal verirse, tekrar uyuyabilir. Fakat müstehap ihtiyat gereği gusül etmedikce uyumamalıdır.

Ramazan ayı gecesinde cünüp olan ve uyuduğu takdirde sabah ezanından önce uyanacağına emin olan bir kimse, uyandıktan sonra gusletmeyi kararlaştırıp bu kararla uyur ve sabah ezanına kadar da uyanamazsa, orucu sahihtir.

Ramazan ayı gecesinde cünüp olur ve ezandan önce uyanacağını bilir veya ihtimal verirse, uyandığında gusletmesinin gerektiğinin farkında olmazsa, uyur ve sabah ezanına kadar da uyanmazsa, ihtiyat gereği orucu sahihtir. Fakat kaza etmesi ve kefare vermesi müstehap ihtiyat gereğidir.

Ramazan ayı gecesinde cünüp olan ve uyuduğunda sabah ezanından önce uyanacağını bilen veya ihtimal veren bir kimse, uyandıktan sonra gusletmek istemediği halde uyur ve sabah ezanına kadar da uyanmazsa, orucu batıldır.

Ramazan ayı gecesinde cünüplü iken uyuyup sonra uyanan kimse, ikinci kez uyuduğunda sabah ezanından önce uyanacağını bilir veya ihtimal verirse, eğer gusletmek kararıyla tekrar uyur ve sabah ezanına kadar uyanmazsa, o günün orucunu kaza etmelidir. İkinci kez uykudan uyanıp, üçüncü kez uyuyan kimseye o günün kazası vacip olur. ve ihtiyat gereği keffaret vermesi müstehaptır.

İnsanın ihtilâm olduğu uyku birinci uyku sayılmaz. Şu halde uyandıktan sonra yeniden yatarsa bu uyku geçen hükümdeki görüşe göre birinci uykudur.

Ramazan günü içinde ihtilâm olan kimsenin hemen gusletmesi farz değildir.

Ramazan ayında sabah ezanından sonra uyanıp, ihtilâm olduğunu gören kimse, ezandan önce ihtilâm olduğunu bilse dahi orucu sahihtir.

Ramazan ayının orucunu kaza etmek isteyen bir kimse, sabah ezanına kadar bilerek veya bilmeyerek cenabet olarak kalırsa tuttuğu oruç batıldır.

Ramazan ayının orucunu kaza etmek isteyen bir kimse, sabah ezanından sonra uyanır, cünüp olduğunu görür ve sabah ezanından önce cünüp olduğunu bilirse,orucun kazasının vakti kısıtlıysa  mesela beş gün ramazan ayının kazası varsa ve ramazan ayına da beş gün kaldıysa vacip ihtiyat gereği o günü, oruç tutmalı,  ramazan ayından sonrada kazasını tutmalıdır. Fakat kaza orucunun vakti dar değilse tuttuğru oruç batıldır.

Eğer müstehap oruçlarda bilerek sabah ezanına kadar cünup olarak kalırsa orucu sahihtir. Ve müstehap ihtiyat gereği sabah ezanından önce gusül etmesi gerekir.

Sabah ezanından önce hayız veya nifas hâlinden çıkan bir kadının, bilerek gusletmez ve vakit dar olursa, teyemmümde etmezse orucu batıldır.

Ramazan ayında sabah ezanından önce hayız veya nifas kanı kesilen bir kadın, gusül için vakit yoksa teyemmüm etmelidir. Vacip ihtiyat gereği sabah ezanına kadar uyanık kalması  gerekir. Vazifesi teyemmüm olan cünüp kimse için de hükmü aynıdır. Eğer ramazan ayı dışında bir oruç tutmak isterse ihtiyat gereği teyemmüm veya gusül etmeledir. Özellikle ramazan ayının kazasında böyle amel etmelidir.

Ramazan ayında sabah ezanına yakın bir zamanda hayız veya nifas kanı kesilen kadının gusül ve teyemmümden hiçbirisi için vakti olmazsa veya ezandan sonra, ezandan önce temiz olduğunu anlarsa orucu sahihtir.

Eğer kadın sabah ezanından sonra hayız veya nifas kanından temizlenir ya da günün ortasında hayız veya nifas kanı görürse, akşama yakın bir zamanda olsa bile orucu batıl olur.

Hayız veya nifas guslünü unutup, bir veya birkaç gün sonra hatırlayan kadının tuttuğu oruçlar sahihtir.

Ramazan ayında sabah ezanından önce hayız veya nifas kanı kesilen bir kadın, ihmalkârlık sonucu sabah ezanına kadar guslü terk ederse orucu batıldır. Fakat gusletmemesi ihmalkârlıktan kaynaklanmaz da örneğin, hamamın kadınlar için belirlenen saatini bekleme zorunda kaldığından kaynaklanırsa, böyle bir durumda üç defa uyuyup, ezana kadar gusletmese bile, orucu sahihtir.

İstihaze gören bir kadın, ayrıntıları istihaze hükümlerinde açıklanan hükümlere göre gusüllerini yaparsa, orucu sahihtir.

Kendi bedeninin herhangi bir yerini ölünün bedeninin herhangi bir yerine dokunduran kimsenin üzerine "Ölüye dokunma guslü" farz olsa dahi gusletmeden oruç tutabilir. Hatta oruçlu olduğu hâlde bile meyyite dokunmakla orucu batıl olmaz.