Şimdi Aşura’nın kulaklarına fısıldamak istiyorum ve anlımı onun zirveye ulaşmış yüce eşiğine koymak istiyorum böylece adalet ayetlerine bu kanlı manifestoda dokunmak istiyorum.

Şimdi Aşura’nın kulaklarına fısıldamak istiyorum ve anlımı onun zirveye ulaşmış yüce eşiğine koymak istiyorum böylece adalet ayetlerine bu kanlı manifestoda dokunmak istiyorum.

Aşura’ya seslenmek istiyorum mazlum ve mahrum insanların kalbinde birikmiş dertlerini, mazlumiyetin örtülmüş ve gaflet edilmiş acılarını, mazlumiyetin ve mazlumların feryadını Aşura’ya anlatmak istiyorum...
 

Zulme uğramışların akan kanıyla Aşura tablosunu yazmak istiyorum. Sonra Aşura tablosunda gark olup yok olmak istiyorum. şimdi sana sesleniyorum...


Aşura: insanların tüm zaman ve mekânlarda var oluş çabasıdır
Aşura: çağlara sunulan ruhun büyük maidesidir
Aşura: Güneşin kalp atışlarıdır toprağın bağrında
Aşura: karakterin şekil almasıdır görev sahasında
Aşura: değerlerin yücelişidir tüm ölçülerde
Aşura: karanlığın amansız dünyasını parçalayan nur devrimidir
Aşura: insan cesaretinin imanla yücelişi ve münacatların yiğitlik mihrabında okunuşudur
Aşura: feryadın ihramında kanın tavafı ve kan minasındakabenin tecellisidir
Aşura kanlı şafaktır şuur ufkunda ve adalet tufanıdır âfak ve enfusta

Aşura: lahzaların kan yağmurudur coşkun ruhlarda
Aşura:yaşam kervanının ahengidir her sokakta ve her pazarda
Aşura: dağlarda kayaların feryadı, çöllerde suskunluğun kuraklığıdır
Aşura: Tevrat’ın, incilin ve zeburun yeniden okunuşudur hayat mabedinde ve kur ’anıntertilidir ebediyet levhasında.
Aşura: zamanın akışında vahyin bekçisidir ve Allah için akan kanın tenzil damarlarında akışı
Aşura: innellaheye’muru bil-adli ayetinin yeniden nüzulü ve ‘’liyakumennasu bil-kıst’’ayetinin arka planıdır.
Aşura:Hira dağının kanlı dudaklarıdır iblağ emrini duyurmak için
Aşura: Muhammed ile umeyye cahiliyesinin yeniden savaşıdır.
Aşura: Bedir ve hüneynin şiirimsi anlatımıdır.
Aşura: Hayber ve ahzabın kalıntılarına iptal mührü vurmaktır.
Aşura: Namazın şahadetle ve şahadetin namazla yeniden kucaklaşmasıdır.
Aşura 11. Gecenin teheccud namazının yanmış çadırların arasından yükselen feryadıdır.
Aşura: adaletin feryadıdır yeşil ve rengârenk saraylara tüm zamanlarda ve tüm mekânlarda
Aşura: mazlumun feryadıdır tüm zamanlara fakirlerin ve yetimlerin yası ve matemidir tüm harabelerde
Aşura: tüm yetimlerin ve öksüzlerin başına çekilen insanlık elidir
Aşura: mahrum ve mazlumların atan kalbidir beşeriyet mahkemesinde
Aşura: zaferin nasıl ve hangi kalemle yazıldığını öğreten bir okul ve zafer sarhoşlarına atılan ilahi bir tokattır
Aşura: ırmaklar akıtan bir susuzluktur  okyanusları besleyen
Aşura: özgürlüğün esaretine büyük bir risalettir ve özgürlüğün feryadı hayatın kalbinde                   
Aşura: diri duruştur İslam’ı yeniden dirilten namazın izzeti ve islamın yücelişidir
Aşura: pak gönüllerden süzülüp feryad olan ve pak gönüllü insanların aşk gazelidir Kabe’nin rüknü,kıble nin beyanı, ümmetin kıvamı, Kur’an’ın hayatı, namazın ruhu, haccın bekası, sefa ve mervenin sefası, meş’ar ve mina’nın canıdır Aşura
Aşura: İslamın büyük armağanıdır tüm tarihlere ve tüm insanlara
Aşura: her yer Kerbela’dır her gün Aşura; mektebinin unutulmaz adıdır
 

Selam olsun Aşuraya ve Aşura ehline