.
.

Kudüs Şehitlerine

.

Yine Kıblemde kefenler yeşeriyor,

Darbe, darbe üstüne tenimden kan yeşeriyor,

Çöl çöl doludur ayetle kıblem

Yanı yine fışkırıyor şühedâ, şühedâ yeşeriyor

Sanki uyumuş gibi ancak en uyanık olandır o

Sersizdir o, ser verip serdar olanlardır o

Tebbet yedâ o eller ki kırdı bu serleri ve elleri

Bilmez mi biz bir eliz, bir seriz, yed-i vâhideyiz

Biz ölmedik, ölmeyeceğiz, ölümsüzleriz

Yayılan ateşiz yayılan a’şuralarız biz.

Aşk nereye vurursa güneş gibi vatanımdır orası

Nerede toprağa düşmüş aşk sevdalısı varsa tenimdir orası

Taş at, füze fırlat, her yer artık taştır, füzedir

Feryat et Filistin’im artık her yer feryattır, sestir.

Kim demiş feryad etme kimse duymaz sesini

Bak bir Bilal tekbiri nasıl binlerce tekbir oldu

İstesinler, istemesinler biz seni istiyoruz

Gelsinler, gelmesinler biz senin yolundayız

Bakmayın elbiseler siyahtır matem rengindedir

Bakma yamalıdır giysilerim Yedullah simgelidir

Yeter artık ey gafil az zülüm eyle

Resul evladına az cefa eyle

Öldürme Haydarları kesme Hüseyinleri.

Kaç asırdır başımda Hayber yarası taşıyorum

Hendek’ten Kerbela’ya şehadeti yaşıyorum

Hayber kokusu geliyor Uhud Dağı ardından

Gide gide Müslümanlar kendine geliyor

Ney sitanım! Neyistânım “belâ” ikrarı ile doluyum

Ne bela’ demek üzer ne beladan kaçarım.

Biz ve normalleşme mi? Heyhat heyhat!

Biz ya Ali ya Hüseyn deriz direniriz

Direniş ehliyiz biz Kasımız Kassamlarız.

*
*  *

14 Nisan 2023