.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Ehl-i Beyt Mektebi'nin en önemli isimlerinden birisi olan Merhum Allame Meclisî (1) meşhur eseri 'Zadu'l Me'ad' adlı kitabında naklettiği bir rivayette ruhi ve maddi sıkıntılar çeken insanlar için Fahr-i Kâinat Efendimiz Muhammed Mustafa'dan (saa) şöyle bir hadis nakleder:

Allah Resulü (saa) şöyle buyurmuşlardır: 

Kim, ne zaman bu duayı okusa; sanki o, 360 tane Hac yapmış, 360 kere Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş, 360 gam ve kederine son vermiş olur.

Efendimiz bu sözlerini sonlandırırken Cebrail-i Emin (as) Hz. Peygamber'in yanına inerek şöyle der:

Ya Resulallah! Allah kullarından birisi ve senin ümmetinden bir kimse bu duayı ömründe bir kez dahi (samimiyet ve içrenlikle) okusa; Ey Muhammed! Kendi saygınlığım ve celalim hürmetine ona yedi şeyi veririm:

1- Fakirlik ve berduşluğu ondan gideririm.

2- Nekir ve Münker'in sorularından onu kolayca kurtarırım.

3- Sırat köprüsünden rahatça geçiririm.

4- Aniden gelebilecek facia ve felaketlerden onu kurtarırım.

5- Cehennemi ona haram kılarım.

6- Kabir sıkışmasını engellerim.

7- Hükümdar ve zalimin şerrinden onu amanda kılar ve korurum.

İşte o dua budur:

لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الجَلیلُ الجَبار، لااِلهَ اِلاَّاللهُ الواحِدُ القَهّارُ، لا اِلهَ الاَّاللهُ العَزیزُ الغَفّار


لااِلهَ اِلاَّ اللهُ الکَریمُ السَتّار، لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ الکَبیرُ المُتَعال؛

 لا اِلهَ الاَّ اللهُ وَحدَهُ لاشَریکَ لَه اِلهاً واحِداً رَبّاً و شاهِداً اَحَداً صَمَداً وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمونَ

وَ لااِلهَ اِلاَّ اللهً وَحدَهُ لاشَریکَ لَهُ اِلهَاً واحِداً رَبّاً وَ شاهِداً اَحَداً صَمَداً وَنَحنُ لَهُ عابِدُونَ

لااِلهَ اِلاَّ اللهً وَحدَهُ لاشَریکَ لَهُ اِلهَاً واحِداً رَبّاً وَ شاهِداً اَحَداً صَمَداً وَنَحنُ لَهُ قانِتونَ

لااِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاشَریکَ لَهُ اِلهَاً واحِداً رَبّاً وَ شاهِداً اَحَداً صَمَداً وَنَحنُ لَهُ صابِرونَ

لااِلهَ اِلاَّاللهُ مُحَمَّدٌ رَسولُ الله صَلَّی الله عَلَیهِ وَ الِهِ عَلِیٌ وَلِیٌ الله عَلَیهِ السلامُ

اللّهُمَّ اِلَیکَ وَجّهتُ وَجهی وَ اِلَیکَ فَوَّضتُ اَمری وَ عَلَیکَ تَوَکَّلتُ یا اَرحَمَ الرّاحِمین

* * *

La ilahe illallahu’l Celilu’l Cabbar,  La ilahe illallahu’l Vahidu’l Kâhhar,

La ilahe illallahu’l A’zizu’l Gaffar, La ilahe illallahu’l Kerimu’s-Settar,

La ilahe illallahu’l Kebiru’l Mûtea’l

La ilahe illallahu’l vahdehu la şerike leh İlahen Vahiden Rabben ve Şahiden Ehâden Sameden ve nehnu lehu Muslimun

La ilahe illallahu’l vahdehu la şerike leh İlahen Vahiden Rabben ve Şahiden Ehâden Sameden ve nehnu lehu A’bidun

La ilahe illallahu’l vahdehu la şerike leh İlahen Vahiden Rabben ve Şahiden Ehâden Sameden ve nehnu lehu Kanitun

La ilahe illallahu’l vahdehu la şerike leh İlahen Vahiden Rabben ve Şahiden Ehâden Sameden ve nehnu lehu Sabirun

La ilahe illallah, Muhammed Resulullah ve Aliyyun Veliyullah

Allahumme ileyke veccehtu vechi ve ileyke fevvaztu emri

Ve a’leyke tevekkeltu ya erhame’r-rahimin!

- - - - - - - - - - -

1- Muhammed Bâkır el-Meclisî (D.1627- Ö.1699)