.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Padişahın akıllı bir sadrazamı vezirliği bırakır ve Padişah diğer vezirlere sorar

-        Benim akıllı sadrazamım nerede?

-        Vezirliği bıraktı Allah’a ibadetle meşgul oldu derler.

Padişah sadrazamın yanına gider ve ona şöyle sorar:

Benden ne hata gördün de vezirliği bıraktın?

Sadrazam, beş sebepten ötürü der.

Öncelikle: Sen otururken ben senin huzurunda ayakta bekliyordum, ama şimdi Namaz ve ibadetimde bile beni oturmaya emreden Allah’a kulluk ediyorum.

“Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye varın, Rabbinize kulluk edin, iyilik yapın ki kurtulabilesiniz”. Hac/77

İkincisi: Sen yerken ben bakıyordum, lakin şimdi öyle bir rızık veren buldum ki kendi yemiyor ama yedirtiyor.

“… Allah, rızık verenlerin en iyisidir." Cuma/11

“Ve ona ummadığı yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse, Allah ona yeter. Allah buyruğunu sonuçlandırır. Allah, her şey için bir ölçü koymuştur”. Talak/3

“Allah, kullarına lütufkârdır; dilediğine rızık verir. O, güçlü ve üstündür”. Şura/19

Üçüncüsü: Sen yatarken ben uyanık kalıp güvenliği sağlıyordum, ama o öyle bir Allah ki asla yatmıyor ve uykumda beni koruyor.

“Onun (her insan) için Allah'ın emriyle önünden ve arkasından koruyan nöbetçi melekler vardır…” Râd/11

“Allah, O'ndan başka hiçbir ilah yoktur; diridir, her şeyi koruyan ve ayakta tutandır. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz…” Bakara/255

Dördüncüsü: Eğer sen ölürsen bana düşmanlardan zarar geleceğinden korkuyordum, ama şimdi öyle bir Allah’ım var ki asla ölmeyecek ve bana düşmanlardan zarar gelmeyecek.

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a dayan ve Hamd ederek O'nu tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter”. Furkan/58

Beşincisi: Hata işlendiğimde affedilmemekten korkuyordum, ama Allah’ım öyle bağışlayandır ki her gün yüzlerce günah işliyorum yine de beni affediyor.

“De ki: "Ey kendilerine karşı taşkınlık yapan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Kuşkusuz, Allah bütün günahları bağışlar. Kuşkusuz, O çok bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir”. Zümer/53