.

.

Ehlader Araştırma Bölümü

Mısır'ın tanınmış sinema oyuncularından Ahmed el-Awadî katıldığı bir TV programında İmam Hüseyin’in Yezid’e ve zorbalığa karşı giriştiği mücadeleyi farklı bir dille anlattı.

Bilindiği üzere Yezid, babası Muaviye'nin ölümünden sonra kendisini halife ilan etmiş ve hemen akabinde de Medine Valisi Utbe oğlu Velid'i  İmam Hüseyin'e göndererek kendisine biat etmesini istemişti.

Velid b. Utbe Hz. Hüseyin’in ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyordu ve İmam’ın Yezid’in hilafetine ‘evet’ demesini arzuluyordu. Doğal olarak Hz. Hüseyin, Yezid’e biat etmedi ve Velid’in çabaları da sonuç vermedi.

İşte bu konuya değinen Mısırlı ünlü aktör Ahmed el-Awadî söylenecek tek bir kelimenin dahi ne denli etkili olduğuna güzel bir dille değindi.

Ahmed el-Awadî programda konuyla ilgili şunları söyledi:

Medine Valisi Velid İmam Hüseyin’e şöyle der: “Biz yalnızca senin ‘biat ettim’ demenden gayrı bir kelime söylemeni istemiyoruz ve ondan sonra yoksulların kalabalığına doğru huzur içinde git. Haydi, söyle ve git Ey Resulullah'ın oğlu! Haydi, kan akmasını engellemek için söyle bunu..”

Ne kadar kolay değil mi? Bir kelimeden başka bir şey değil bu!

Hz. Hüseyin (as) cevaben şöyle buyurdu:

“Kelime ne de büyük bir şeydir! Kişinin dini kelimeden başka bir şey değildir. İnsanın onuru kelimeden gayrı farklı bir şey değildir. Allah’ın onuru kelimededir.”

İbn-i Mervan (Kaba bir şekilde) “Öyleyse ‘biat’ kelimesini söyle ve bizden uzaklaş.” dedi.

İmam Hüseyin (as) cevap verdi:

“Kelimenin ne anlama geldiğini biliyor musun? Cennetin anahtarı kelimededir aynı zamanda Cehenneme girmek de bir kelime içindedir. Allah'ın hükmü kelimedir. Eğer kelimenin kutsallığını bilirseniz; bazı kelimelerin nur, bazı kelimelerin mezar ve bazı kelimelerin ise insaniyet onurunun sığındığı erişilmez kaleler olduğunu idrak edersiniz.

Kelime, peygamberle zalimi birbirinden ayıran şeydi. Kelime ile hüzün ve keder yok olur gider. Kelime, insanların takip ettiği ışık ve kılavuzdur. İsa (as), kelimeden başka bir şey değildi; dünyayı sözleriyle aydınlattı, onları balıkçılara öğretti ve böylece havarileri dünyaya önderlik etti! Kelime, özgürlüğün kalesidir. Kelime hiç şüphesiz büyük bir sorumluluktur. Kelime, insanın sağlam bir dayanağıdır. İnsanın haysiyeti kelimededir. Kelime, Allah’ın şerefidir.”

‘Öyleyse?’ diye sordular ve İmam şöyle yanıtladı:

“Şeref kelimesinin anlamını bilmeyenlere bir cevabım yok!”

Velid; “Senden başka bütün herkes biat etti.. Öyleyse sen de biat et (Yezid’e)” deyince Hz. Hüseyin (as) buyurdu:

“Eğer güneşi bir elime verseniz bile!..”

İbn-i Mervan: “O zaman onu öldür!.. Allah’ın adıyla öldür!.. Ne yap et bir ayet ara bul!.. İcma’dan çıkanı Resulullah’ın sözlerine dayanarak katlet işte!..” diye haykırdı.

Bunun üzerine İmam Hüseyin şöyle buyurdu:

“Ey münafık İbn-i Zerka! Beni ceddimin sözleriyle mi öldüreceksin? Ey ahmak! Gözümün önümde Allah Resulünün sözlerini tahrif ederek mi beni öldürmek istiyorsun? Yaratılmışların en şerlisi, Tanrı'nın sözlerini, onları doğru kullanan kişiye bir işkence kamçısı yapmak için yorumlarlar.”