.
.

Kurtarmak!

Ama nasıl? Bunlardan birini veya hepsini mi? Sadece soruyorum. Acaba aşağıdakilerini, Müslüman toplumlar veya dünyanın bütün halkları ya da bir tek halkı becerebilecek mi? Peki, neyi kimden kurtaracak?

Ahlakı, bireysellikten

Akıl ve düşünceyi, ilerleme vahşetinden

Bilimi, emperyalizmden

Tarihi, milliyetçilikten

Siyaseti, kahvehaneden

Dini, otoriter yiyicilerden

Âlimleri, mezhepçilik ve kıskançlıktan

İlimleri, cehaletten

Devletleri, Faşizmden ve Amerika’dan

Silahları, adaletsizlikten

Parayı, obezlerden

İktisadı, muz çalan hırsız maymunlardan

Mahkemeyi, Padişahtan

Bürokrasiyi, korkudan

Güvenlik güçlerini, sopalama emrinden

Halkları, rızık korkusundan

Suları, fabrikalardan

Doğayı ve ağaçları, şişko ihalecilerden

Akademisyen ve aydınları, egoizmden

Üniversiteleri, kafe ve eğlence mekânlarından

Okulları, ezber makinesinden

Memurları, açık hava hapishanelerinden

İşçileri, saatlik ölümlerden,

Esnafı, eşit olmayan dağılım ve sahtekârlıktan

Mahalleleri, çarpık mimariden

Sokakları, boşluktan

Köyleri, hayaletlerden

Kentleri, beton, çöp ve sanayi dumanından

Hastaneleri, iğne ve kimyasal canavarlardan

Araçları, manyaklık ve dehşetten

Bedenleri, ekrandan

Giyim ve estetiği, reklam ve iğrenç tiplerden

Kadınları, kozmetik ve elit vampirliği takipten

Erkekleri, yüksek sosyo-bunalımdan

Aileleri, yalnızlıktan ve sefaletten

Medya ve iletişimi, 1984’ten[1]

Sanatı, kartellerden

Sporu, bahis ve vahşetten

Edebiyatı, sabahleyin çay ve simit eşliğinde Oğuz Atay paylaşımı yapanlardan

Camia, örgüt, dernek, sendika ve STK’ları rekabet ve kârdan

Ve dünyanın bilinmeyen neresinde olursa olsun tüm mazlumlara yeniden hayat verip topyekûn zulümden kurtarmak!

Ama nasıl?


[1] Burada George Orwell’in, distopya ve diktatörlüğü anlatan en meşhur kitaplarından biri olan ‘’1984’’ eseri kastedilmektedir.