.
.

Mesela Neleri Düzeltelim?

Büyük bir kampanya ve propaganda, kutsal otoritelerin ayakları altı... Amaan efendim zaten saati de kurduk. Ayarladığımız vakitte çalıyor daha ne istiyorsunuz? Neyse.

Biz yazalım da belki işe yarar:

Mesela Ömer Hayyam'a atfedilen çoğu dizelerin; özellikle başta hâşa "Cennet ala meyhane midir?" dizesinde görüldüğü gibi hemen hepsi düzmecedir. En azından gayret edip şu İş Bankası Yayınları’ndan çıkan ve ona ait olduğu da ihtilaflı olan "Rübaîler" eserine bakabiliriz.

Mesela Karl Marx, Rus değildir. Kafadan Sovyet Devrimi ile ilişkilendirmeyin!

Mesela Osmanlılar, dünyayı 600 sene yönetmedi. Ne yani Osman Bey devleti kurarken veya Fatih zamanında iktidar, Macaristan'dan Fas'a oradan Irak'a hükmetmiş olamaz. Neyse!

Mesela Amerika'nın keşfi gerçekten çok önceden gerçekleşti. Modern dünya üstadım modern bilim!

Mesela Atatürk, Japonya'da güneşin doğduğu zaman ışığın ilk yansıdığı yere cami yaptırmadı.

Mesela Atatürk, Suudî kralına Kâbe veya Mescid-i Nebevi hakkında mektup göndermedi.

Mesela Hazreti Resul Muhammed (s), uçmamıştır. Sahabe de uçmadı. Hakeza Abdülkadir Geylânî ve diğer âlimler de uçmamıştır.

Mesela II. Abdülhamid Han, toprak kaybetti. Çok kaybetti. Aşırı kaybetti. Gerçekten kaybetti. Araştırabilirsin kaybetti. Çok basit yani kaybetti.

Mesela Filistin'de, 15 bin Osmanlı askerinin gözü, Araplar tarafından kör edilmedi. Bunun Araplarla yakından uzaktan alakası yok.

Mesela Deniz Gezmiş, Kürd değildir.

Mesela Ruhullah Humeyni, Fransa uçağı ile gelmek zorundaydı. Çünkü ülkesine döndüğü zaman halen daha Şah'ın askeri ve siyasi vesayeti baştaydı. Bu yüzden İran uçaklarına binmesi yasaktı o ana kadar. Herhalde bisikletle gelmesini beklemek de olmazdı.

Mesela Saddam, İsrail'e 39 füze atmadı.

Mesela "Din seçimdir, Türklük kaderdir" cümlesi, büyük evliya Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevî'ye ait değildir. Öyle bir söz tarihte kimseye ait değildir.

Mesela Büyük İskender, Zülkarneyn değildir. Oğuz Han da Zülkarneyn değildir. Hiçbir efsane Zülkarneyn değildir.

Mesela 2023'te Lozan Anlaşması bitiyor vs. resmen yalanın dibi ki bu nerden çıktı acaba biri söyleyebilir mi?

Mesela Ebû Müslim Horasanî Kürt değil, Arab değil, Türk değil Fars değil. Aslında hepsiymiş de neyse!

Mesela Malazgirt'teki ordu sayıları müthiş uydurmadır.

Mesela Sarıkamış'taki 90 bin asker sayısı yalandır. O asker sayısı Çanakkale'de bile kullanılmadı.

Mesela Selahaddin Yusuf Eyyub, Kürt bir hükümdardır.

Mesela İbn-i Sebe, Rafızılik vs. bu kişi ve oluşumlar asla var olmadı. Seyf bin Ömer adında biri uydurdu.

Mesela Konstantiniyye ile ilgili hadis sağlam değildir.

Mesela Taliban'ı, ABD kurmadı.

Mesela Said Nursî'yi, İngilizler veya ABD yetiştirmedi.

Mesela Filistin'in, Yahudilere sattığı toprak %1'dir. İstediğiniz kadar cıyaklayın. İstanbul ve Ankara'da yabancılara satılan arsaların 10'da 1'i kadar bile değildir.

Mesela dünyada kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı, ülkemizde verilmedi.

Mesela Sabiha Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu değildir.

Mesela Kapitalizm, ilk Madeira denen adada ağacı kesti. Birkaç ağaç kesildi. Birkaç!

Mesela Keriman Halis Ece'nin, dünya güzellik yarışmasında birinci çıktığı zaman jüri "İşte Kanuni'nin torunu mayo ile önümüzde duruyor. Kendisini bize beğendirmeye çalışıyor!" dediği yalandır. Böyle bir haber yoktur.

Mesela Kanuni, Fransa'ya dansı yasak ettirmiyor. Palavra. Hayır, yani şimdi 100 sene bodrumda dans edilseydi, Fransızlar bu tarihi olay hakkında sırasıyla binlerce tablo, belge veya eser ortaya koyardı. Ha zaten Kanuni de gece gündüz "Fransa'da bir iki kişi dans etse de kellelerini vurayım" diye bekliyordu.

Mesela İran, tarihi boyunca birçok gayr-ı müslim ülke ve devlet ile savaşmıştır. Evet, İran da tarihinde diğer Müslüman devletler gibi yabancı devletlerle savaştı. Sayın bay bilmez araştırman lazım.

Mesela Kuva-yi Milliye hareketi, sivil katletmiştir. Denizli olayı diye bir şey var bakabilirsiniz bana kızmayın!

Mesela Hazret-i Resul'ün eşlerinin ve kızlarının nikâhı hakkındaki rivayetlerin hemen hepsi o zamanki tarihçilerin hata ve yanlışlarıdır.

Mesela başta Buhârî'nin eseri ve diğer İslâm tarihçileri olsun hadisçileri olsun; tek bir tanesinin orijinal hali günümüze ulaşmayıp elde olanlar da kopya ve sonradan yazılmadır.

Mesela Faşist işgalci Amerika'nın, İsrail'e silah yardımı için Türkiye'ye gönderdiği 6. Filo'ya secde eden gençler hakkındaki foto yalandır. Gençler deniz kenarında namaz kılarken, karşıda normal bir gemi fotoğrafı çekilmiştir. Fotoğraf karesi 50 yıl sonra ancak gündem oluyor.

Mesela 1960 darbesini sanıldığının aksine Cemal Gürsel değil Cemal Madanoğlu yapıyor. 1980 darbesini Kenan Evren değil Ali Haydar Saltık yapıyor. Bilmiyorum siz bir bakın isterseniz!

Mesela Talkan ve Cürcan katliamı denen olay da her neyse veya neyden ibaretse 100 bin insan öldürülmedi. Yani Orta Çağ'da Asya'da bir iki savaşta 100 bin insan öldürmek... Her neyse.

Mesela Halid bin Velid'in İran fetihlerindeki "her savaşta" 10 bin insan öldürmesi de acaib bir şey. Var mı gerçekten böyle bir şey? Ha o zamanki tarihçiler yazmış diyorsan akıl ve mantığa da gerek yok deriz!

Mesela Sıffin savaşında, 10 bin Sahabe öldürülmedi.

Mesela hani Cengiz Han veya Moğollar dünyanın yarısını ötesini berisini katletti, dünya yok oldu, karıncalar dahi kalmadı vs. tebrikler sosyal medya çöp konteynerı.

Mesele Kürtlerin, tarihte devletleri vardır.

Mesela II. Abdülhamid, Filistin hakkındaki o meşhur cümleyi kurmadı.

Mesela Hazreti İbrahim, Kürd değildir.

Mesela Osmanlı padişahları, içki içerdi. Ve de hepsi de evliya değildir. Hayır, neden hepsi evliya olsun? Ki onların öyle bir derdi de yoktu emin olunuz!

Mesela Yeniçerilerin ismini Hacı Bektaş-ı Veli koymadı. Zira kendisi ve Yeniçeriler arasında 150 küsur sene vardır.

Mesela Lenin ve Marx, asla bir araya gelmedi.

Mesela Hitler'e ait olduğu sanılan olağan bilgilerin çoğu yalandır. Dananın bilmem neyini kendine enjekte etmiş de vs. iyi iyi güzel bilgiler!

Mesela Hollywood denen şey Hindistan'da bir çöplük kadar değersiz ve başıboşluktur. Hemen hepsi eroin bağımlısı olup botoks ile yaşıyorlar. Ve ayrıldıklarından sonra bir çöp kadar değersizdirler.

Mesela ekranlarda başarı hikâyesiyle başlayan biyografilerin %90'ı hırsız ve katildir. Şerefleri bir twit veya haber kanalında herhangi bir skandal ile bozulabilir. Aman siyasiler ile aranı tut sevgili "başarı torbası" deha!

Mesela yeryüzü yani dünya yani bütün devirlerde adaletsizlikle geçmeyen ve talan olmayan tek bir dönem yoktur asla var olmadı.

Mesela "Tarikat ve cemaatler, Haçlıların Anadolu'daki ileri karakoludur" cümlesi General Fevzi Çakmak'a ait olmayıp yalan ve uydurmadır.

Mesela Aşura gününde yaşanan çoğu hadise sadece rivayettir ve sahih değildir. Hakeza Miraç olayı ile ilgili çoğu şey de uydurmadır.

Mesela Türkler, milattan önce Anadolu'ya gelmedi ve yerleşmedi.

Mesela Vahdettin, hain değildi!

Mesela Kurtuluş Savaşı kahramanlarının çoğu Cumhuriyetten hemen sonra tasfiye edildi. Övgülerin havada uçuşmasına gerek yok!

Mesela 11 Eylül saldırısı bir komplodur, Abd yaptı, İsrail girdi çıktı vs. uydurma olup, bizzat el-Kaide'nin yaptığı bir eylemdir.

Mesela İhvan-ı Müslimin'i Fransızlar veya İngilizler kurmadı. Yalan olup bizzat Hasan el-Benna öncülüğünde kurulan Mısır'daki bir camiadır. Buna dair uydurulan belgeler düzmecedir.

Mesela Paleotik Çağ, Neolitik Çağ, mağara, kuş, demir, tunç, alüminyum, plastik, cam, tahta vs. bu çağlar ve bu çağda bilinen devletlerin veya gerçekleştiği aktarılan olayların %90 düzmecedir. Sadece Batılıların ulusalcı devletlere tarih satmak için dükkânlarına yerleştirdiği ürünlerdir.