.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

 “O inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) işittikleri zaman, neredeyse seni gözleriyle devirivereceklerdi. Hala da (kin ve hasetlerinden:) "Hiç şüphe yok o bir delidir’ derler. Oysa Kuran, âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir.”

Kalem/51–52

          Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Nazar haktır. Şüphesiz bir deveyi ve bir ineği tandıra soka(bili)r.”[1]

          Nazar, illa ki insanın düşmanından kaynaklı olmak zorunda değildir. Kimi zaman insanın iyi bir arkadaşı da çok şaşırdığından dolayı dostuna nazar edebilir. Zira bir hadiste şöyle denmiştir:

“Eğer dostunuzda sizi şaşırtacak bir şey görürseniz Allah’ı zikredin ki nazar belası defedilmiş olsun. Pek çok insan nazar yüzünden ölmüştür.”[2]

          Kem göz ve nazarın hak olması, bize, kimi insanlara karşı suizan ederek onları böyle bir şey yapmakla itham etmemiz hakkını vermez. Ya da bazı işlerdeki eksikliklerimizi insanların nazarına geldiğimiz şeklinde yorumlamamız doğru olmaz. Örneğin bir bebeğin sağlık sorunlarına dikkat etmez ve iyi beslemez isek nihayetinde hastalanacaktır. Bazıları bu durumda ‘Çocuğa nazar değdi’ diyerek kendi kusurlarını örtmeye çalışırlar.

          Bazı rivayetlerden anladığımıza göre Sadaka vermek, dua etmek, ‘nas’ ve ‘felak’ surelerini okumak gibi bazı ameller, nazarın etkisine engel olurlar.”

[1] - Biharu’l Envar, c.63, s.17

[2] - Biharu’l Envar, c.93, s.127