.
.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

.

En tehlikeli savaş, soğuk savaştır. Bu savaşta medya aracılığıyla kirli propaganda devreye girer. Böylelikle dost düşman, düşman dost görülür. Ve yılan Müslümanın koynunda kendisine yer bulur. Müslüman, Sıffin oyunları bugün de oynanıyor, dikkatli ol!

Bugün Hamas'ı bebek katili siyonist barbar İsrail rejimi gibi terör örgütü olarak dile getiren bazı siyasi parti temsilcileri, Müslüman oldukları halde İsrail seviciliği yapanlar tarihi, dostu, düşmanı, zalimi, mazlumu bilmeyen ve Siyonizmin lobilerinin veya siyonist kaynaklı medyanın oyunlarına gelen zevatlardır.

Tarihte meşhur hakemeyn olayından sonra Muaviye'nin emri ile askerleri, Hz. Ali'nin adamlarının kılığında, Hz. Ali aleyhisselamı sevenlerin kabilelerini, köylerini yağmalıyor ve yağmacılar biz Ali'nin memurlarıyız diyorlardı...

Hz. Ali aleyhisselamı sevenlerin oturdukları beldelerde Muaviye adına çocuklara koyun veriliyordu. Çocuklar seviniyorlardı. Zira o koyunlar çocukların oyuncağı oluyordu adeta. Üç ay beş ay sonra Muaviye'nin memurları gece gizlice gelerek çocukların babalarına koyunun ücretinin üç beş kat fazlasını vererek onları razı ediyorlar ve bunun karşılığında onlara şöyle diyorlardı: Sabah çocuklar koyunlarını ağılda göremediğinde üzülecek ağlayacaklar. Siz çocuklara şöyle söyleyin: Muaviye ne iyi adam! O size koyun verdi. Ama Ali çok kötü adam. O da gece gelmiş sizin koyunlarınızı çalmış!

Muaviye'nin ve yandaşlarının amaçları belli, maksatları belli... Bu amacı anlamamak ya ahmakların veya anlamak istemeyen dünya kullarının işidir. O gün basiretsiz ve saf olanlarda bu kirli propagandaya inanıyorlardı.

BUGÜN AYNI OYUN SİYONİSTLER TARAFINDAN FİLİSTİN DAVASINA VE HAMAS MÜCAHİTLERİNE YÖNELİK OYNANMAKTADIR...

Selam ve dua ile