.
.

Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

Bugün fitneler üçe ayrılmaktadır; Küçük fitne, orta fitne, büyük fitne.

Küçük fitne: İslam dünyasının dışından sokulan fitnedir. Bu fitne Abd, İsrail ve batı devletlerinin fitnesidir. Bunlar çeşitli savaşlarda milyonlarca insanı öldüren tağutlardır. Küfürlerini hak göstermeye çalışan, insan hakları adına insan haklarını hiçe sayan fitnelerdir.

Orta fitne: İslam dünyasının ve Müslüman camianın içinden çıkan fitnedir. Bu fitne siyonist menşelidir. Bunlar bölgede Abd emperyalizmine ve İsrail siyonizmine kolluk görevi yapmaktadırlar. Dedeleri Muaviye ve Yezit gibi kendilerini İslamın aslı ve esası olarak görüp direniş cephesine karşı atıp tutanlardır. Gerçekte bunlar Müslüman görünümlü siyonlardır. 

Siyonist menşeli fitnenin sebebi şudur; İslam dininin dünyanın huzur, selamet, seâdet ve emniyet içerisinde idare olunmasına dair modeli olduğundan dolayı müstekbirler Müslüman görünümlü siyonlar vesilesi ile İslamın çehresini çirkin, vahşi, barbar gösterme çabasına giriştiler. Amaç batı insanının İslam modeline yönelmemesi... ve müstekbirlerin kolluk kuvvetlerinin destekleri ile İslam coğrafyasını kolayca sömürmeleri... 

Bu amaç uğruna Abd emperyalizmi Müslümanlar arasında mezhep sürtüşmelerini/çatışmalarını/savaşlarını çıkarmak için her yola başvurmaktadır.

Büyük fitne: Müslümanların içindeki fitnedir. Bu fitnede İslamı değil mezhebini düşünenler, Müslümanları değil kendisi gibi inanan, kendi mezhebinden olanları düşünen mezhep bağnazları tarafından yapılmaktadır. Bunlar, kendi mezheplerinden olmayıp, Abd emperyalizmi, İsrail siyonizmi ve batı müstekbirlerinin karşısında dimdik ve demir yumruk gibi duran direniş cephesine emperyalistlerin ve siyonistlerin hamle etmeleri için ellerini oğuşturmakta ve adeta dualar etmektedirler ve hatta emperyalizmin korkulu rüyası, mustazafların hamisi Şehit Kasım Süleymani'ye yapılan teröre sevinecek kadar kör ve basiresizdirler.

Bunlar Kabe'yi isterler ama içinde put olan bir Kabe'nin böyleleri için bir sakıncası yoktur. Nitekim Hz. İbrahim putları kırdıktan 2600 yıl sonra Şeytan Hz. İbrahim'in tefekkürüne karşı mücadele başlattı ve putları Kabe'nin içerisine bıraktı; Görüntü Kabe görüntüsü ama merkezinde, beyninde putlar... 
Bu model şeytanın modelidir. 

Bugün büyük şeytan Abd ve siyonist İsrail Müslümanların içerisinde, beyninde aynısını yapmak istemektedir. 

Akıllı, basiretli, ferasetli, mezhep ve mezhebinden olanları değil İslam ve Müslümanları, Müslümanların birliğini, varlığını, geleceğini düşünen her samimi Müslüman direniş cephesinin İsrail'e karşı mücadele ettiği bu günlerde üç fitneye karşı özellikle orta fitne ile büyük fitneye karşı Müslümanları uyarır ve ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylem ve eylemlerden uzak durur.


Selam ve dua ile...