.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Haram ve Mekruh Olan Oruçlar

 

Ramazan ve Kurban Bayramı gününde (bayramın birinci günü) oruç tutmak haramdır. Bunun gibi, Şaban ayının son günü mü yoksa Ramazan ayının ilk günü mü olduğu bilinmeyen günde ramazan ayının ilk günü niyet edilerek tutulan oruç da haramdır.

Bir kadın, müstehap oruç tuttuğu takdirde kocasının haklarını zâyi edecek olursa oruç tutması haramdır. farz ihtiyat gereği kocasının hakkı zayi olmasa dahi kocası istemiyorsa müstehap oruç tutmamalıdır.

Buluğa ermemiş evladın tuttuğu müstehap oruç, anne ve babanın izni olmadan haram değildir. Fakat anne-babaya eziyete sebep olacaksa, caiz değildir.

Anne-babasının izni olmaksızın nafile oruç tutan çocuğun oruç tutmasını anne-babası günün ortasında yasaklarsa, orucu batıl olmaz. İftar etmesine de gerek yoktur. Fakat anne ve babaya eziyet olmalarına sebep olacaksa, orucunu bozmalıdır.

Doktor oruç zararlıdır dese de, kendisine orucun önemli zararı olmadığını bilen kimse, orucunu tutmalıdır. Yine bir kimse, orucun kendisine zarar vereceğine yakîni veya zannı olursa, doktor, zararlı değildir dese bile oruç tutmaması gerekir. Ve eğer oruç tutarsa sahih değildir.

Kendisine orucun önemli zararı olmadığını bilen veya ihtimal veren ve bu ihtimalden dolayı korkuya kapılan kimsenin, oruç tutmaması gerekir. Ve eğer oruç tutarsa orucu sahih değildir.

Orucun kendisine zararlı olmadığına inanarak oruç tutan bir kimse, akşam olduktan sonra orucun kendisine zararı olduğunu anlarsa, farz ihtiyat gereği o günün kazasını sonradan yerine getirmelidir.

Burada saydıklarımızın dışında başka haram oruçlar da vardır ki onlar, geniş fıkıh kitaplarında açıklanmıştır.

Aşura gününde ve Arefe günü mü, yoksa Kurban Bayramı günü mü olduğu şüpheli olan günde oruç tutmak mekruhtur.

 

İslami Açıdan Evlilik İslami Açıdan Evlilik

Müstehap Oruçlar

 

Yılın bütün günlerinde oruç tutmak müstehaptır. Ama bazı günleri oruç tutmak için özellikle tavsiye edilmiştir ki, onların bazısı şunlardan ibarettir:

1.      Her ayın ilk ve son Perşembe günleri, onuncu günden sonraki ilk çarşamba günleri oruç tutmak. Eğer bir kimse, bu günlerde oruç tutmazsa, bunları kaza etmesi müstehaptır. Hatta asla oruç tutamayan kimsenin her güne karşılık yaklaşık 750 gr. yiyecek vermesi müstehaptır.

2.      Her kamerî ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerini oruç tutmak.

3.      Recep ve Şaban aylarının hepsini veya bir gün olsa bile bu iki aydan bir kısmını oruç tutmak.

4.      Şevval ayının beşinden dokuzuna.

5.      Zilkade ayının yirmi beşinci ve yirmi dokuzuncu günleri.

6.      Zilhicce ayının birinci gününden dokuzuncu gününe (yani Arefe gününe) kadar oruç tutmak. Fakat oruç tutunca, zaafa uğrayarak Arafe gününün duaları okunamayacaksa, oruç tutmak mekruhtur.

7.      Yine Mübarek Gadir-i Hum Bayramı (18 zilhicce)

8.      Mubahele günü (24 zilhicce)

9.      Muharrem ayının birinci ve üçüncü ve yedinci günleri.

10.  Resul-i Ekrem'in (saa) mübarek doğum günü olan 17 rebiu'l evvel

11.  Cemadiye’l Evvel ayının on beşinci günü

12.  27 recep günü olan Meb'as Bayramı yani Resulullah'ın (saa) peygamberliğe seçildiği günü de oruç tutmak müstehaptır. Müstehap oruca başlayan kimsenin bunu tamamlaması farz değildir. Hatta mümin bir kardeşi onu yemeğe davet ettiğinde onun davetini kabul ederek öğlenden sonra dahi olsa, orucunu bozması müstehaptır.