.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Kaynaklarda insandan daha kadim bir varlık olduğu bildirilen cinler duyularla idrak edilemeyen, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilâhî emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kâfir gruplarından oluşan bir varlık türüdür.

Son peygamber Hz. Muhammed (saa) insanlara olduğu gibi cinlere de ilâhî emirleri tebliğ etmiştir. Cinler insanlara nisbetle daha üstün bir güce sahiptirler. Meselâ kısa sürede uzun mesafeleri katedebilir, insanlarca görülmedikleri halde onlar insanları görür, insanların bilmediği bazı hususları bilirler...

Böylesi bir varlıkla aynı ortamda yaşamak ister istemez birçok kişiyi huzursuz etmekte ve hatta huzursuzluğu da bu varlıklar çıkarmaktadır..

Bu minvalde Üstad Ensariyan cinlerden korunmak ve musallat olmalarını engellemek için aşağıda zikredeceğimiz bir takım destur ameller vermiştir;

1- Hz. Cebrail’in cinlerden korunmak için Fahr-i Kâinat Efendimize öğrettiği duayı okumak:

“أَعُوذُ بِکلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِی لَا یجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ ذَرَأَ وَ بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ ما ینْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَ مِنْ شَرِّ ما یعْرُجُ فِیها وَ مِنْ شَرِّ مَا یلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ مِنْ شَرِّ ما یخْرُجُ مِنْها وَ مِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّیلِ وَ النَّهَارِ وَ شَرِّ الطَّوَارِقِ إِلَّا طَارِقاً یطْرُقُ بِخَیرٍ یا رَحْمَان”

"Eûzu bi kelimâtillâhittâmmati, elletî lâ yucâvizuhunne berrun velâ fâcirun min şerri mâ halaka ve berae ve zerae, ve min şerri mâ yenzilu minessemâi ve min şerri mâ ya'rucu fîhâ ve min şerri mâ zerae fil ardi ve min şerri mâ yahrucu minhâ, ve min şerri fitenil leyli vennehâri ve min şerri kulli târıkin illâ târikan yetruku bi hayrin yâ Rahman."

2- Âl-i İmrân suresi 83. ayet-i kerimeyi korku duyulan yerlerde yüksek sesle okumak:

"أَفَغَیرَ دِینِ اللَّهِ یبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کرْهاً وَ إِلَیهِ یرْجَعُون"

“Efegayra dîni(A)llâhi yebgûne velehu esleme men fî-ssemâvâti vel-ardi tav’en vekerhen ve-ileyhi yurce’ûn”

“Hâlâ Allah'ın dininden gayrısını mı arıyorlar? Oysaki göklerdeki şuurlular da, yerdekiler de ister istemez O'na teslim olmuşlardır ve yalnız O'na döndürüleceklerdir.”

3- İmam Cafer-i Sâdık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Kendisine hile ve kötülük yapılan ve (sonrasında) bu zikre sığınmayan kimseye şaşarım.”

"أُفَوِّضُ‌ أَمْري إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصيرٌ بِالْعِبادِ"

"ve ufevvizu emrî ila(A)llâh(i) inna(A)llâhe basîrun bil’ibâd"

"Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Allah, kullarını iyice görmektedir."[1]

4- Yemen akiği yüzük takmak ve İmam Cevad’ın (as) muskasını taşımak.

5- “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l el-aliyyi’l a’zîm” zikrini çokça okumak.

Allah Resulü (saa) şöyle buyurmaktadır:

“Şeytan iki türdür; 'Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l el-aliyyi’l a’zîm' zikriyle sizden kaçan şeytanî cin ve 'Allâhumme salli alâ Muhammed ve âl-i Muhammed' zikriyle uzaklaşan şeytanî insan..”

6-  Evde ve yanınızda her daim küçük bir Kur’an bulundurmak.

7- Muavvizeteyn olarak bilinen Felak ve Nâs surelerini okumak.

8- Ayete’l Kürsi’yi okumak ve evde bulundurmak.

“اَللّٰهُ لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌۜ لَهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِۜ مَنْ ذَا الَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُٓ اِلَّا بِاِذْنِه۪ۜ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْۚ وَلَا يُح۪يطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه۪ٓ اِلَّا بِمَا شَٓاءَۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَۚ وَلَا يَؤُ۫دُهُ حِفْظُهُمَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ”

“Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l hayyu’l kayyum. Lâ te’huzuhu sinetun velâ nevm(un) lehu mâ fî-ssemâvâti vemâ fi-l-arz(i) men ze-llezî yeşfe’u ‘indehu illâ bi-iznih(i) ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum. Velâ yuhîtûne bişey-in min ‘ilmihi illâ bimâ şâ(e) vesi’a kursiyyuhu-ssemâvâti vel-arz(a) velâ yeûduhu hifzuhumâ vehuve-l’aliyyu-l’azîm.”[2]

9- ‘Dört Kûl’ olarak adlandırılan Felak, Nâs, Kâfirun ve İhlas surelerini özellikle uyku için yatarken okumak.

Felak Suresi

“Kul e’ûzu birabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikîn izâ vekab. Ve min şerri-nneffâsâti fî-l’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

Nâs Suresi

“Kul e’ûzu birabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs İlâhi’n-nâs. Min şerri’l vesvâsi’l hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l cinneti ve’n-nâs.”

Kâfirûn Suresi

“Kul yâ eyyuhâ’l kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud. Velâ enâ ‘âbidun mâ ‘abedtum. Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.”

İhlâs Suresi

“Kul huva(A)llâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid velem yûled. Velem yekun lehu kufuven ehad.”

10- Ezan vakti, ezanı nispeten yüksek sesle okuyup ona eşlik etmek.

11- Gür bir sesle Kur'an-ı Kerim’den günde 50 ayet okumak.

12- Cinlerin şerrinden ve nazardan korunmak için Yasin suresini yazıp yanında taşımak.

- - - - - - - - -

[1] Mü’min / 44
[2] Bakara / 255