.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Yapay Zekâ ile Şiî Ulema

Şiî hükümetleri ve otoriteleri tarih boyunca Ehl-i Beyt'e gönül vermiş din âlimleri ve bilginlerinin arkasında durmuş ve onlara ellerinden geldiğince desteklerini sunmuştur.

Ama bazı dönemlerde ise bu âlimler tağut ve zorba hükümetler döneminde kısıtlı imkânlar ve hatta baskılar altında yaşam ve faaliyetlerini sürdürmeyi başarmıştır.

Şiî İslam dünyasında bilim ve ilmin yüksek statüsü nedeniyle, bazı devlet erkânı saray ve devlet kütüphaneleri için hazırlanan eserlerde genellikle din âlimlerinin suret ve görünüşlerini resmetmeyi düşünmüş; böylece Allâme Meclisî’ninki gibi sınırlı ve zamana yenik düşmüş tasvirler elimize ulaşmıştır.

Hal böyle olunca da akıllara şu soru gelmektedir; Ehl-i Beyt’e hizmete ömürlerini adayan bu önemli isimlerin gerçek hayattaki simaları nasıldı?

Teknolojinin günbegün ilerlediği çağımızda bu soruya bir nebze de olsa cevap alabileceğimiz yapay zekâ ile bunu aşmış bulunmaktayız.

Fotros Media’nın üzerinde çalıştığı bir proje sonucunda; tarih kaynaklarında anlatılanları, bugüne değin elimize ulaşan tasvirleri ve toplum arasında kabul gören çizimleri değerlendirerek nispeten bizleri tatmin edecek görsellere ulaşılmıştır.

Şiiliğin merkezleri sayılan Kum, Necef, Hille, İsfahan, Cebel Amil gibi şehirler olmak üzere farklı dönem ve eğitim merkezlerinde aktif olan yedi büyük Şiî âlimin yapay zekâ yardımıyla tasvirleri yeniden çizilmiştir.

Bu kıymetli çalışmayı ‘Ramazan Ayı Bayramı Hediyesi’ mesajıyla paylaşan Fotros Media’ya teşekkür ederiz.

* * *

'el-Kâfî'nin müellifi İshâk el-Kuleynî er-Râzî

* * *

'Men lâ yahzuruhû’l-Fakîh'in müellifi İbn Bâbeveyh el-Kummî Şeyh Sadûk

* * *

'el-Emâlî'nin müellifi Ebû Abdillâh Muhammed b. Nu‘mân el-Hârisî Şeyh Müfîd

* * *

'el-Bâbü’l-ḥâdî ʿaşer'in müellifi Ali İbnû’l-Mutahhar el-Hillî

* * *

'Ahlâk-ı Nâsırî'nin müellifi Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî

* * *

'Tefsîrû’l-ʿUrveti’l-Vûskâ'nın müellifi Şeyh Bahâüddîn Abdissamed el-Âmilî

* * *

'Bihârû’l-Envâr'ın müellifi Muhammed Bâkır el-Meclisî

Ehlader HABER