.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Ayet-i kerimede Yüce Rabb şöyle buyuruyor:

Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz.”[Nahl/97]

Rivayet edildiğine göre “En hayırlı insan kimdir?” sorusuna Sevgili Peygamberimiz (s.a.a.) şöyle cevap vermişlerdir:

“İnsanların hayırlısı ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir.”

Salih amel, Allah Teâlâ'ya ibadet ve taatte bulunmak, Allah'ın kullarının yararına faydalı işler yapmak demektir. Buna göre, başta ibadetler olmak üzere helâl ve meşru olan her türlü olumlu ve yararlı davranış “salih amel” olarak ifade edilir. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de dünyadaki bütün nimetlerin geçici olduğunu, kalıcı olanın “sâlih amel” olduğunu haber vermekte [Kehf/46]; dünya ve ahirette izzet ve şeref isteyenlere[Fatır/10] ve huzuruna yaklaşmak isteyenlere de sâlih amel üzere yaşamayı tavsiye etmektedir.[Sebe/37]

Kur'an'da Yüce Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış olan her türlü iyi, güzel ve yararlı iş, “sâlihât” olarak geçmekte, bu işleri yapan kimseler de, “salihler” olarak anılmaktadır. Sâlih kimseler dünyada nasıl örnek gösterilmişse, âhirette de en kazançlı çıkanların başında onlar olacaktır.

Kur'an'da bu kimseler, peygamberler, sıddîklar ve şehitlerle beraber Allah'ın nimete eriştirdiği kişiler arasında sayılmışlardır.[Nisa/69] Allah Resûlü de, onların nail olacağı mükâfatları Yüce Yaratıcı'nın dilinden şöyle ifade etmiştir:

“Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler hazırladım.”

Bir âyet-i kerimede ise şöyle buyurulmaktadır:

“Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, sâlih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi O'na ortak koşmasın!”

Kehf/110
 

Efendimiz (as), “Üç şey ölüyü mezara kadar takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Ailesi ve malı geri döner, fakat ameli kendisiyle kalır.” buyurarak kişinin en zor zamanında kendisiyle birlikte olacak olanın ve mizanın sevap kefesini kendi lehine ağırlaştıracak olanın ailesi ve malı değil sâlih amelleri olduğunu haber vermektedir. Kuran-ı Kerim’de yüze yakın âyette iman etmekle sâlih amel işlemenin yan yana zikredilmesi ise iman ile amel arasındaki sıkı bağı ortaya koymaktadır.


Konuyla ilgili Hz. Peygamber (saa) bir duasında şöyle buyuruyor:


“Allah'ım, beni amellerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlâktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin.”