.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

İslam dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu

Roger Garaudy

Fransız düşünür ve yazar 

Evet, bugün ben Müslümanım… “Niçin İslâm’ı seçtiniz?” diyorsunuz, İslam’ı seçmekle çağı seçtim.

İslamiyetle öbür dinler arasındaki fark şudur: Bana göre İslam, çağları arkasından sürükleyen bir dindir… Diğer dinler ise çağların arkasında sürüklendi. Yani İslam dışındaki bütün dinler zamana uyduruldu ve reforma tabi tutuldu. Mukaddes kitaplar her zamana göre tahrif edildi. Kur’an ise, indirildiği günden beri hep zamana hükmetti. O zamanı değil, zaman onu izledi; işte aradaki fark budur… Bu çağlar üstü bir hadisedir.. Bugüne kadar bunca savaşların bıraktığı korkunç sosyal, siyasi ve ekonomik sarsıntılardan daha büyük bir hadisedir bu. İslâm, materyalizme de, pozitivistlerin görüşüne de, ekzistansiyalistlere de hâkimdir. Ama bunlardan hiçbiri İslam’a hâkim değildir…

Bana göre İslam şudur: Allah’ın Resulü, “Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın” derken, her şeyi anlatmıştır. İslâm, anlaşılıyor ki hem maddeye ve hem de manaya hükmetmiştir. Öyle ise, bunların ikisi birbirinden ayrılamaz… Nasıl koparılamaz? “İlim Çin’de de olsa gidip bulunuz, inanmışın kaybolmuş malıdır ilim ve hikmet“, “ara ve bul!” diyor İslâm. İlmin ve çalışmanın burada sınırı yoktur. İslâm, dünyayı sarsan bu iki hadiseye sınır koymadığına göre, dünyayı sarsmıştır. Nasıl sarsmıştır?.. Getirdiği sistemle.

İnsanı, yaratılmışların en olgunu ve en şereflisi olarak kabul ederken, onun sömürülemeyeceğini anlatmıştır. İslâm, israf, gösteriş ve lüksü bütünüyle yasaklayan ve gayrı meşru serveti bu kuralla imha eden bir sistemler manzumesidir. Halife ile kölenin eşit hakka sahip olması mecbur kılınmıştır. İşte, adalet ve hukukta aklın devrimidir bu.

Marksizm insanı devlete karşı esir eder…

Kapitalizm ise, sermayeye karşı.

Yani, Marksizim ile kapitalizmin ikisi de insanı sömüren bir sistemdir demek istiyorum…

Ama İslam bunlara karşı insana haysiyetini iade eden bir sistemdir.