.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

“Bunların arkasından gelenler şöyle derler: ‘Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!’”

Haşr/10

Kur’an’da iki yüzden fazla mağfiret (bağışlanma) konusu ele alınmıştır. Hem kendimiz istiğfar etmeli hem de Allah’ın evliyalarından bizlere istiğfar etmelerini istemeliyiz. “(Oğulları) dediler ki: ‘Ey babamız! (Allah’tan) bizim günahlarımızın affını dile!’…”[1]

Pek tabiidir ki; istiğfarın müşriklere ve münafıklara bir tesiri olamaz: “Onlara mağfiret dilesen de, dilemesen de birdir. Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır.”[2] Cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, (Allah’a) ortak kosanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de inananlara.”[3]

Buna karşın melekler müminler için istiğfar dilemektedirler: “Arş’ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini hamd ile tesbih ederler, O’na iman ederler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler: ‘Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!’ (derler).”[4]

İlahi bağışlanma için başlıca etkenler şöyledir;

1 – Allah’ın gönderdiği rehberlere itaat: “De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”[5]

2 – Takva: “Ey iman edenler! Eğer Allah’tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.”[6]

3 – İnsanların affını kabul etmek: “İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler akrabaya, yoksullara, Allah yolunda göç edenlere (mallarından) vermeyeceklerine yemin etmesinler; bağışlasınlar; feragat göstersinler. Allah’ın sizi bağışlamasını arzulamaz mısınız? Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir.”[7]

4 – Doğru ve delilli konuşmak: “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. (Böyle davranırsanız) Allah islerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”[8]

5 – İhtiyacı olanlara borç vermek (karzu’l hasane): “Eğer Allah’a ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar.”[9]

6 – Tövbe: “Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlıgayıcı ve esirgeyici bulacaktır.”[10]

[1] - Yusuf, 97

[2] - Münafikun, 6

[3] - Tevbe, 113

[4] - Mümin, 7

[5] - Al’i İmran, 31

[6] - Enfal, 29

[7] - Nur, 22

[8] - Ahzab, 70 – 71

[9] - Teğabun, 17

[10] - Nisa, 110