.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Bismillahirrahmanirrahim

 Ayetullah Cevâdî Âmulî

Kadının yücelik ve değeri erkeğinki gibi insani değeriyle alakalı ve orantılıdır. Zira insanın insanlığında kadın ve erkek arasında herhangi bir fark yoktur. İslam’ın dediği şudur: Evvela insanın hüviyeti ruhuyladır. Saniyen ruh soyut bir varlıktır. Salisen soyut varlık ne dişidir ne de erkek. Kadın ve erkek ruh eksenli düşündüklerinde ve denediklerinde bir farklarının olmadığını görürler. Bir takım vasıflardaki farklılıkları hayatın doğru düzenlenmesinde gerekli olan sınıfsal farklılıklardan başka bir şey değildir. Yoksa İslam açısından hiçbir kemal ve olgunlukta erkek olmak şart değildir ve kadın olmak hiçbir kemal ve olgunluğa engel teşkil etmez.

Evet, kemal ilim öğrenmededir; Allah’a yakınlaşmadadır; melek huylu olmaktadır; yüce sıfatlara sahip olmaktadır. Siz kemal sayılan hiçbir konuda İslam’ın onu erkeğe tahsis ettiğini ve kadından esirgediğini göremezsiniz. Cihad ve benzeri konular fiziksel bir eylemdir, ama müstekbirlerle mücadele kadın erkek tanımaz ve ikisi arasında müşterek bir görevdir. İmamet ve taklit merciliği gibi görevler, icra makamıdır; ama nübüvvet, risalet, imamet ve hilafetin ruhu sayılan velayet makamında yine kadın ve erkek ortaktır.