.
.

 Bismillâhirrahmânirrahîm

.

Kur’an-ı Kerîm’de Hz. İdris (a.s) hakkında iki surede çok kısa bilgi verilmiş ve iki ayette de ismen zikredilmiştir.[1]   

Kur’an, onun şahsiyet özelliklerini, manevi, ahlâkî niteliklerini ve hayat hikâyesini bildirmez Ancak,   Hz. İdris’in (a.s) kitapta anılmasını, doğru sözlü olduğunu, yüce Allah tarafından üstün bir makama erişen bir peygamber olduğunu şöyle vurgular:

Kitap'ta İdris’i de zikret (insanlara anlat). Çünkü o, (özü, sözü) dosdoğru (sıddık) olan bir nebiydi. Biz onu yüce bir mekâna (makama, mevkiye) yükseltmiştik.[2] 

Hz. İsmail (a.s) ve Hz. Zu’l-kifl (a.s) gibi peygamberlerle birlikte zikredilen Hz. İdris (a.s), yüce Allah’ın rahmetine kabul edilen iyilerden ve sabredenlerden biri olarak, şöyle bildirilir:

İsmail, İdris ve Zu'l-kifl’i de (an, gündeme taşı ki), bunların hepsi (de sıkıntıya karşı direnen tevekkül ve teslimiyet içinde) sabredenlerdendi. Onları rahmetimize soktuk, şüphesiz onlar sâlihlerden (olan) kimselerdi.”[3]  

Hz. İdris (a.s), ilk defa kalemle yazı yazan ve ilk kez dikiş diken bir kimseydi.[4]  

------------------

[1]- Meryem, 56; Enbiyâ, 85.

[2]- Meryem, 56-57.

[3]- Enbiyâ, 85-86.

[4]- el-Mizân fî tefsîri’l-Kur’ân, c. 14, s. 102.