.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

İşsizlik ve Tembelliğin Çirkinliği

Dindarlık, işsizlik ve tembellikle asla bağdaşmaz. Dinimizin öncüleri nezdinde tembellik ve boşluk, çirkin ve kınanması gereken bir vasıftır. Feyz, bu hususta birçok rivayet nakletmiştir. Örneğin şöyle der:

"Her kim Allah’a karşı takvalı olursa, Allah onun için bir çıkış yolu var eder." ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü’nün ashabından bir grup iş güçlerini bir kenara bırakarak kendilerini ibadete adayıp ibadet bize yeter dediler. Bu haber Allah Resulü’ne ulaşınca, efendimiz birini elçi olarak onlara gönderdi ve ne olup bittiğini öğrenmesini istedi. Onlar: Allah bizim rızkımızı verir, ibadet bize yeter! Diye cevap verdiler. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

"Her kim bu şekilde yaşarsa, duası kabul görmez! Çalışın, iş yapın; şunu bilin ki ben hiçbir iş yapmadan elini açıp Allah’tan rızık dileyen bir insanın düşmanıyım!"[1]

Aynı şekilde Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurur:

"Kendi zahmetini başkalarının omuzlarına yükleyen melundur/Allah’ın rahmetinden uzaktır!"[2]

Başka bir rivayette adamın biri İmam Sâdık’ın (a.s) huzuruna varır ve: "Ben bedensel olarak çalışacak bir güçte değilim. Ticaretten de hiçbir şey anlamam. Diğer yandan muhtaç durumdayım; ne yapayım?" diye sorar.

İmam (a.s) şöyle buyurur:

"Çalış! Başının üstünde yük taşı. İnsanlardan müstağni ol ve hiç kimseye el açma! Yoksa Allah Resulü’nün de (s.a.a) çalıştığını ve taş taşıdığını duymadın mı?"[3]

Burada "Toplumsal Eğitimde Zararlı Yöntemler" konusunu bitiriyoruz. Elbette daha birçok yöntemden bahsedilebilir. Fakat bu eser, daha tafsilatlı açıklamalar için münasip değildir. Dolayısıyla sadece ana başlıklarını saymakla yetineceğiz: Düzensizlik, kendi başına buyruk hareket etmek, nankörlük, sabırsızlık ve acelecilik, yersiz beklentiler, riyakârlık, gurur, bencillik, başkalarını aşağılamak, dedikodu ve…

[1]El-Meheccetu’l-Beyda, s.143.

[2]El-Meheccetu’l-Beyda, 146-147.

[3]El-Meheccetu’l-Beyda,s.143.