.
.

Ehlader Araştırma BölümüKebire yani büyük günahlar; yapıldığı takdirde Kur'an ve sünnette azap vaadi verilen günahlardır. Küçük günahlar ise günah olduğu açıklanmakla birlikte, açık bir şekilde azap vaadi verilmeyen günahlardır. Ama şunu da unutmamak gerekir ki küçük günahlar da tekrar edildiğinde büyük günah konumu kazanır.


Burada Merhum Ayetullah Destgayb'ın Kur'an ve hadislerden istifadeyle kitabında verdiği büyük günahların listesi şöyledir:


1- Allah'a şirk koşmak ve riya
2- Kalben Allah'tan ümidi kesmek, dualarının kabul olmamasını zannetmek.
3- Amelen Allah'ın rahmetinden ümidini kesmiş gibi davranıp Allah'a kötü zanda bulunmak.
4- Allah'ın mekrinden azap ve gazabından kendini emniyette görmek.
5- Haksız yere adam öldürmek
6- Anne baba haklarını çiğnemek ve onlara eziyet etmek onlara karşı görevlerini yerine getirmemek
7- Sılayı rahim yapmamak, akrabalarla ilişkiyi kesmek, onlara karşı vazifesini yerine getirmemek.
8- Yetim malı yemek
9- Faiz yemek
10- Zina yapmak
11- Hemcinsle ilişkiye girmek
12- Yalan yere birisine zina suçu atmak
13- Şarap içmek
14- Kumar oynamak
15- Günah olan şeylerle eğlenmek
16- Haram müzik dinlemek veya söylemek
17- Yalan söylemek
18- Yalan yere  and içmek
19- Yalan yere şahitlik yapmak
20- Hak yere şehadet vermekten kaçınmak
21- Verdiği ahdi bozmak, sözünde durmamak
22- Emanete hıyanet etmek
23- Hırsızlık yapmak
24- Alış veriş yaparken tartıda hıyanet etmek
25- Haram yemek
26- İslam'ı öğrenip yaşayabileceği bir yerden, öğrenemeyeceği ve yaşayamayacağı bir yere gitmek
27- Zalimlere zulüm yapmaları için yardım etmek
28- İmkanı olduğu halde mazlumlara yardım etmemek
29- Sihir yapmak
30- İsraf etmek
31- Kibirlenmek ve başkalarına üstün davranmak
32- Müslümanlarla savaşmak
33- Mundar kan ve domuz eti yemek
34- Bilerek namazı terk etmek
35- Zekat ve humus vermemek
36- Hac üzerine farz olduğu halde önemsemeyip hac görevini yerine getirmemek
37- Farzlardan birisini terk etmek
38- Küçük günahlarda ısrarlı olup tekrar tekrar yapmak
39- Gıybet etmek
40- Bir müminin haysiyetine dokunup onu rezil etmek
41- Müslümanlara hile yapmak
42- Müslümanların ihtiyacı olan şeyleri stok yapıp ileride daha da pahalansın diye satışa sunmamak
43- Haset etmek, kıskanmak
44- Bir mümine düşmanlık etmek
45- Kadının kadınla cinsel ilişkide bulunası (eşcinsellik)
46- Söz taşımak
47- Fehşa ve zinaya aracı olmak ve deyyusluk yapmak. Deyyusluk kendi haberi olduğu halde haberi yokmuş gibi davranıp karısının zina yapmasına göz yummak.
48- İstimna yapmak (mastürbasyon)
49- Dinde bidat koymak, yani dinde olmayan bir şeyi ona eklemek veya dinde  olan bir şeyin  onda olmamasını iddia etmek
50- Haksız yere bir hüküm vermek
51- Haram aylarda yani recep, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında savaşmak
52- İnsanları Allah yolundan alı koymak
53- Nimete nankörlük  yapmak ve naşükür düşmek
54- Müslümanlar arasında fitne çıkarıp onları  birbirlerine düşürmek
55- Kâfirlere silah satmak
56- Bühtan etmek, yani  yalan yere birisine bir kötülüğü isnad etmek
57- Kur'an a saygısızlık yapmak
58- Ka'beye saygısızlık yapmak
59- Cami ve mescitlere saygısızlık yapmak
60- Mukaddes türbelere saygısızlık yapmak
61- Kerbela'dan alınan Hz. Hüseyin'in türbesine, toprağına saygısızlık yapmak.
 

* * *

Büyük Günah Olması Muhtemel Olan GünahlarBuraya kadar büyük günah oldukları kesin olan günahların fihristini verdik. Şimdi günah oldukları kesin olan, aynı zamanda büyük günah olmaları muhtemel olan günahların fihristini vereceğiz.


1- Necis olmuş bir şeyi yemek veya içmek
2- İyiyi kötüden ayırt edebilen birisinin gördüğü yerde avret yerini açmak (karı-koca müstesna).
3- Başka birisinin avret yerine bakmak (yine karı-koca müstesna)
4- Kıbleyi arkaya veya öne alarak ihtiyaç gidermek.
5- Hayızlı, nifaslı veya cenabetli bir şekilde camide durmak.
6- Erkeklerin halis ipekten elbise giymeleri ve altın takmaları.
7- Kadının kendisini erkeğe benzetmesi ve erkeğin kendisini kadına benzetmesi.
8- Başka kişilere şehvet gözüyle bakmak (karı-koca müstesna)
9- Başkasının izni olmadan mektubunu okumak.
10- İzni olmadan başkasının evinin içine mahrem yerlere (bakılmasını istemediği yerlere) bakmak.
11- Saptırıcı kitap ve yayınları okumak, onlarla meşgul olmak.
12- Canlı varlıkların heykelini  yapmak.
13- Namahrem birisinin bedenine dokunmak
14- Zalim birini, hatta övgüyü hak etmeyen birini övmek veya kınamayı hak etmeyen birisini kınamak.
15- Altın ve gümüşten olan kapları kullanmak
16- İtinasızlık yüzünden cemaatle namaz kılmamak.

Kısacası ilmihallerde zikredilen bütün farz olan şeyleri öğrenip de yerine getirmek ve haram olan şeyleri öğrenip terk etmek gerekir ve ihmal etmek caiz  değildir ve insan Allah katında sorumlu olur.