.
.

Sağım acı solum acı

Gece acı gündüz acı

İl il yıkıldık depremle;

Yok mu bu derdin ilacı?

*

Altı şubat da iki kez;

Unutma! bu tarihi yaz

Kar beyazdı, ölüm ayaz;

Yok mu bu derdin ilacı?

*

Bina bina toplu mezar

Kimi genç kimi ihtiyar

On şehirde dile kolay;

Yok mu bu derdin ilacı?

*

Yüreğimiz yandı canlar

Sahipsiz kaldı çocuklar

Maraş harabeye döndü;

Yok mu bu derdin ilacı?

*

Var mı sesimizi duyan

Ey Malatya, Adıyaman

Alıp bağrıma taş basam;

Yok mu bu derdin ilacı?

*

Çürük apartmanlar sebep

Urfa Hatay Adana hep

Diyarbakır Gazi Antep;

Yok mu bu derdin ilacı?

*

Allah göstermesin yine

İskenderun, Osmaniye,

Garip yalnız kalır niye;

Yok mu bu derdin ilacı?

* * *

yalnız garip