.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Regaib, Arapça bir kelimedir ve "re-ğa-be" kökünden türemektedir. "re-ğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğaîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğaib"dir. Kelime olarak "Regaib"in aslı budur.

Recep ayının ilk Cuma gecesine 'Regâib Gecesi' (Regâib Kandili) denir. Bu geceyle ilgili olarak Resul-i Ekrem'den (s.a.a) çok faziletli bir amel nakledilmiştir. Bu amelin faziletlerinin en önemlisi, birçok günahın bağışlanmasıdır.Yine buyrulduğuna göre kim bu namazı kılarsa, mezara koyulacağı ilk gece, Yüce Allah bu namazın sevabını, açık ve güzel bir yüz ve fasih bir dille onun yanına gönderir. Oraya vardığında, o namazı kılana hitaben şöyle der:

“Müjdeler olsun sana ey dostum, her zorluktan kurtuldun artık.”

Namaz kılan: "Kimsin sen?" der ve ekler;

"Senin yüzünden daha güzel bir yüz görmedim ve senin sözünden daha tatlı bir söz duymadım; senin kokundan daha hoş bir koku, koklamadım."

Cevabında: "Ey dostum!" der;

"Ben senin falan gece, falan şehirde, falan yılda kıldığın namazın sevabıyım. İşte bu gece, hakkını eda etmeye, seni yalnızlıktan kurtarmaya, korkunu gidermeye geldim. Sur'a üflendiği zaman ise mahşerde üzerine gölge düşüreceğim. Artık sevin ve bil ki, hayrı kaybetmezsin hiçbir zaman."

Bu Amelin Yapılış Şekli Şöyledir:

Receb Ayının ilk Perşembesini oruç tutar; hava kararınca ise akşam ve yatsı namazı arasında iki rekât şeklinde on iki rekât namaz kılınır:

Bu namazın her rekâtında:

1 defa Fatiha Suresi

3 defa Kadir Suresi

12 defa İhlâs Suresi okunur.

Namazı bitirdikten sonra ise 70 defa şöyle denir:

"Allahumme salli elâ Muhammedin, en-nebiyyi'l Ûmmiyyi ve elâ Âlihi"

Sonra da secdeye giderek 70 defa şöyle denir:

"Subbûhun Kuddûs, Rabbu'l melâiketi ve'r-Ruh"

Secdeden kalktıktan sonra da yetmiş defa şöyle zikreder:

"Rabbiğfir verhem ve tecâvez emmâ te'lem, inneke entel aliyyu'l e'azam."

Sonra bir daha secdeye giderek yine yetmiş defa şöyle söyler:

"Subbûhun Kuddûs, Rabbu'l melâiketi ve'r-Ruh"

Sonra da hacetlerini istersin; günahların affını ve bağışlanmayı. Özellikle de duaların kabul olduğu bu gecede İmam-ı Zaman ve aziz Rehberimiz için bolca dua edelim.

İltiması dua.