.
.

Bismillâhirrahmânirrahîmاَللٕهُمَّ اَدْخِلْ عَلٰيۤ اَهْلِ الْقُبُورِ السُّرُورَ، اَللٕهُمَّ اَغْنِ كُلَّ فَقٔيرٍ
اَللٕهُمَّ اَشْبِعْ كُلَّ جَاۤئِعٍ، اَللٕهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيَانٍ، اَللٕهُمَّ اقْضِ
دَيْنَ كُلِّ مَدٔينٍ، اَللٕهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ، اَللٕهُمَّ رُدَّ كُلَّ
غَرٔيبٍ، اَللٕهُمَّ فُكَّ كُلَّ اَسٔيرٍ، اَللٕهُمَّ اَصْلِحْ كُلَّ فَاسِدٍ مِنْ اُمُورِ
الْمُسْلِمٔينَ، اَللٕهُمَّ اشْفِ كُلَّ مَرٔيضٍ، اَللٕهُمَّ سُدَّ فَقْرَنَا بغِِنَاكَ،
اَللٕهُمَّ غَيِّرْ سُوۤءَ حَالِنَا بحُِسْنِ حَالكَِ، اَللٕهُمَّ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ،
وَاَغْنِنَا مِنَ الفَْقْرِ، اِنَّكَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدٔيرٌ

Allahumme edhil ala ehli'l-kubûri's-surûr.

Allahumme eğni kulle fegîr.

Allahumme eşbi' kulle câi'. Allahummeksu kulle uryan.

Allahummegzi deyne kulli medîn. Allahumme ferric an kulli mekrûb.

Allahumme rudde kulle ğerîb. Allahumme fukke kulle esîr.

Allahumme eslih kulle fasidin min umûri'l-Muslimîn.

Allahummeşfi kulle merîz. Allahumme sudde fegrena bi-ğinak.

Allahumme ğeyyir sûe hâlina bi-husni hâlik.

Allahummegzi anne'd-deyn, ve eğnina mine'l-fegr.
İnneke ala kulli şey'in gedîr.

Anlamı:

Allah'ım! Kabir ehlini sevindir. Allah'ım! Bütün fakirleri zenginleştir.

Allah'ım! Bütün açları doyur. Allah'ım! Bütün çıplakları giydir.

Allah'ım! Bütün borçluların borcunu eda eyle.

Allah'ım! Sıkıntısı olanların sıkıntısını gider.

Allah'ım! Bütün garipleri (vatanlarına) geri döndür. Allah'ım! Bütün esirleri azat eyle.

Allah'ım! Müslümanların bozulan durumlarını/fasit olan işlerini ıslah eyle.

Allah'ım! Bütün hastalara şifa ver. Allah'ım! Bizim fakirliğimizi kendi zenginliğinle engelle.

Allah'ım! Bizim kötü hâlimizi kendi iyi hâlinle değiştir.

Allah'ım! Borcumuzu eda eyle; fakirlik ve ihtiyacımızı gider;

Muhakkak senin her şeye gücün yeter.

Ehlader HABER