.

.

Ehlader Araştırma Bölümü

Konuyla ilgili cevabın daha iyi anlaşılabilmesi için önce birkaç noktaya dikkat çekmek zorundayız:

1- İnsan ruh ve bedenden meydana gelen iki boyutlu bir varlıktır. İnsanda ruh denen bir gerçeğin olduğuna dair şüphe yoktur. İnsan ruhu yaşayan, bilen, gücü ve iradesi olan soyut bir özdür. Ona nefs-i natıka veya can da denmektedir.[1]

Ruhun bedene olan bağlılığı tedbir amaçlıdır. Yani aslında hayata sahip olan ruhdur ve bedene bağlı kaldığı sürece beden de ondan hayat almaktadır. Bedenden ayrıldığı zaman ruh yaşamına devam ederken beden yaşam özelliklerini kaybeder ve yavaş yavaş çürümeye yüz tutar.[2]

2- Ölümden sonraki yaşam hakkında akla dayalı yapılan araştırmalar ruhun bekası ve meadın gerekliliği gibi konuları genel olarak ispat edebilirler ama ölümden sonraki teferruatı ancak vahiy yoluyla ve Ehlibeyt İmamlarının (a.s) rivayetlerinden öğrenebiliriz.

3- Bu konudaki âyet ve rivayetler, insanların ruhlarının öldükten sonra dünyada olanlardan haberdar olabileceklerini göstermektedir.

Bu konudaki birkaç rivayeti örnek olarak getiriyoruz:

1- İshak b. Ammar diyor ki:

İmam Musa Kâzım’a (a.s): “Mümin ailesini ziyaret edebiliyor mu?” diye sorduğumda İmam (a.s) “Evet” diye buyurdu. “Ne kadar?” diye sorduğumda, “Faziletlerine göre; kimisi her gün, kimisi de üç günde bir.” diye buyurdu.

İshak b. Ammar diyor ki: “İmam (a.s) konuştuğu esnada şöyle bir şey dediği aklımda kaldı: “Onların en azı Cuma günleri(ailelerini ziyaret edecekler)dir.” Ben: “Hangi saatte?” diye sordum, İmam (a.s) da buyurdu ki: “Zeval vaktinde (öğlen vakti) veya öyle bir zamanda; Allah-u Teâlâ, sevineceği şeyleri göstermesi ve üzüleceği şeyleri göstermemesi için onunla beraber bir melek gönderir.” [3]

2- İmam Sâdık (a.s) şöyle buyuruyor:

“Şüphe yok ki mümin ailesini ziyaret eder; hoşuna giden şeyleri görür, hoşuna gitmeyen şeyler ise ondan gizlenir. Şüphesiz kâfir de ailesini ziyaret eder; üzüleceği şeyleri görür, hoşuna gidecek şeyler de ondan gizlenir.”

İmam (a.s) buyurdu: “Kimileri her Cuma ziyaret eder, kimileri de amellerine göre ziyaret ederler.” [4]

3- Melekler, sebepler sıralamasının uzantısında yer aldıklarından ve kendileri de ilahi sebeplerden olduklarından, ruhların Allah’ın emriyle dünyaya gelip ailelerinin, yakınlarının vs. durumlarından haberdar olmalarında vasıta olmaları uzak bir ihtimal değildir. Nitekim rivayetlerde de buna işaret edilmiştir.

[1]     Konu ruhla cismin irtibatı ve birbirlerini etkilemeleri hakkında olduğunda “can” ve ruha ait olaylar cisimden ayrı olarak ele alındığında ise ruh kelimesini kullanıyoruz.

[2]     el-Mizan(Farsça tercümesi), c. 19, s. 344.

[3]     Meclisî, Biharu’l-Envar, c. 6, s. 268.

[4]     Kuleynî, el-Kâfi, c. 3, s. 230.