.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

“Rabbim, benim göğsüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır, dilimden düğümü çöz ki, sözümü iyi anlasınlar.”

Taha/25-28

Mümin ve kâfirin kalbinin her birinin kendine mahsus halleri bulunur:

Müminin Kalbi

1 – Hayat: “Ölü iken dirilttiğimiz…”[1]

2 – Şifa: “… Mümin toplumunun göğüslerine şifa versin.”[2]

3 – Temizlik: “…Allah’ın, gönüllerini takva ile sınadığı kimselerdir.”[3]

4 – Göğüs genişliği: “Ey Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver…”[4]

5 – Hidayet: “… Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya iletir…”[5]

6 – İman: “İşte Allah onların kalplerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir.”[6]

7 – Sükûnet: “Allah… kalplerine huzur ve güven indirendir.”[7]

8 – Sevgi ve ülfet: “Ve Allah, müminlerin kalplerini uzlaştırandır…”[8]

9 – Mutmain bir kalp: “Onlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikri ile mutmain olan kimselerdir.”[9]

Kâfirin Kalbi

1 – Maraz: “Onların kalplerinde bir hastalık – maraz – vardır.”[10]

2 – Kasavet: “…kalplerini de kaskatı kıldık…”[11]

3 – İnkâr: “… Onlar eğrilince, Allah da kalplerini eğriltti…”[12]

4 – Mühürlenirler: “İşte onlar, Allah’ın; kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir…”[13]

5 – Karanlığın içinde kalırlar: “Hayır, hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.”[14]

6 – Hicap: “…Şüphesiz biz, onu anlamamaları için, kalplerine perdeler gerdik…”[15]

7 – Kilitlilik: “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?”[16]

8 – Zorluk: “Allah Teâlâ onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, onların gözleri üzerinde de bir perde vardır...”[17]

9 – Bağnazlık: “Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı, Allah onların kalplerini çevirmiştir.”[18]

[1] - Enam, 122

[2] - Tevbe, 14

[3] - Hucurat, 3

[4] - Taha, 25

[5] - Teğabun, 11

[6] - Mücadele, 22

[7] - Feth, 4

[8] - Enfal, 63

[9] - Ra’d, 28

[10] - Bakara, 10

[11] - Maide, 13

[12] - Saf, 5

[13] - Nahl, 108

[14] - Mutaffifin, 14

[15] - Kehf, 57

[16] - Muhammed, 24

[17] - Bakara, 7

[18] - Tevbe, 127