.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

“O, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, cezası şiddetli, lütfu bol olandır. O’ndan başka tanrı yoktur, dönüş O’nadır.”

Mümin/3

Kur’an’da bağışlanmak için bazı vesilelerden bahsedilmiştir: Örneğin;

1 – İman:

Bize, hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik.”[1]

2 – Takva:

“Ey iman edenler! Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar.”[2]

3 – Peygamberlere itaat:

“De ki: ‘Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…’”[3]

4 – İnsanları affedip, bağışlamak:

“Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar.”[4]

5 – Karzu’l Hasane ve insanlara borç vermek:

“Eğer Allah’a güzel bir ödünç takdiminde bulunursanız, onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar.”[5]

6 – Cihad:

“Allah’a ve Resulüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız, Allah günahlarınızı size bağışlar.”[6]

7 – İbadet:

“Allah’a kulluk edin; O’ndan sakının ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı size bağışlasın.”[7]

8 – Büyük günahlardan kaçınma:

“Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.”[8]

9 – Dua, istiğfar ve bağışlanma dileme:

“… ‘Beni affet’ dedi.”[9]

10 – Allah’ın velilerinin insan için dua etmesi:

“…Ey babamız! Allah’tan suçlarımızın bağışlanmasını dile.”[10]

[1] - Taha, 73

[2] - Enfal, 29

[3] - Al’i imran, 31

[4] - Nur, 22

[5] - Teğabun, 17

[6] - Saf, 11 – 12

[7] - Nuh, 3 – 4

[8] - Nisa, 31

[9] - Kasas, 16

[10] - Yusuf, 97