.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Bismillâhirrahmânirrahîm

“Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar.”

Bakara/186

* * *

Kur’an’ın dua hakkında bir takım tavsiyeleri olmuştur. Şöyle ki;

1 – Dua ve talepte bulunmak, ihlasla olmalıdır: “… Siz dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin.”[1]

2 – Korku ve ümit birlikte olmalıdır: “Allah’a korkarak ve umutla yalvarın.”[2]

3 – Şevkle, beklentiyle ve korku ile yerine getirilmelidir: “… Korkarak ve umarak Bize yalvarıyorlardı. Bize karşı gönülden saygı duyuyorlardı.”[3]

4 - Gizlilikle ve tevazu ile yapılmalıdır: “Rabbinize alçak gönüllüce ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.”[4]

5 – Yalvararak sessizce yapılmalıdır: “Hani o, Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.”[5]

[1] - Mümin, 14

[2] - A’raf, 56

[3] - Enbiya, 90

[4] - A’raf, 55

[5] - Meryem, 3