.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Rahmân ve Rahim Allah adiyle

1-     Şüphe yok ki indirdik Kur'ân'ı Kadir gecesi;

2-     Ve ne bildirdi sana nedir Kadir gecesi?

3-     Bin aydan daha hayırlıdır Kadir gecesi.

4-     O gece melekler ve Rûh, takdir edilen her iş için, rablerinin izniyle inerler,

5-     Esenliktir, o gece gün ışıyıncaya dek sürer.

Bu, Kur'ân'ın XCVII. sûresi olan Kadir sûresinin meâlidir. II. sûrenin [Bakara sûresinin] 195. âyetinde, Kur'ân'ın ramazanda indirildiği açıkça bildirildiğinden, bu gece, ramazan ayının içindedir. O gecenin kadri yüce olduğundan, yahut kadri yüce Kur'ân'ın, kadri yüce Peygamber'e o gece indirildiğinden, o yıl içinde olacak şeyler, o gece takdir edildiğinden, o gecenin ibâdeti, içinde Kadir gecesi olmayan bin ayda edilen ibâdetten üstün bulunduğundan, bu ad la anılmıştır. Herkesçe kabûl edilmeyen bir re'ye göre Kadir gecesi, yalnız Hz. Muhammed'in zamânında vardır. Hadislerde, ramazanın on beşinden sonraki tek gecelerden biridir. On beşinci geceyi de bu geceye katanlar vardır.[1]

Sabâbeden Ebû Saîd el-Hudrî, Hz. Muhammed'le itikâfa girmiş, Hz. Muhammed, bana Kadir gecesi gösterildi, fakat unutturuldu. Yalnız aklımda şu kaldı: O gecenin sabahında, balçığa sec de ettim demişti. Ebû Saîd el-Hudrî, yirmi birinci günü sabaha karşı yağmur yağdı; mescit aktı; Peygamber balçığa secde etti diyor.[2] Şâfiîler yirmi birinci geceyi, Hanefîler, yirmi yedinci geceyi Kadir gecesi kabul ederler, ramazanın ilk gününe göre, on beşinci geceden sonraki cuma gecesi Kadirdir diyenler de vardır ki bu tak dirde her yıl değişir.

Şâfiîlere göre, gerçek yolcunun, Tanrı'ya, Mutlak Varlık'a karşı, kadrini bildiği gecedir ki irfanda ergenlik çağına erişmenin ilk ânıdır.[3] Onlarca, ârifin gecesi Kadirdir, gündüzü bayram.

- - - - - - - - - - 

[1] [Kutlu Kadir Gecesinin mübarek ramazan ayının 19, 21, 23. geceleri yahut da bu gecelerden biri olduğuna dair Ehlibeyt İmamları'ndan birçok hadis rivayet edilmiştir. Ancak bazı nedenlerden dolayı bu üç geceden hangisinin Kadir Gecesi olduğu tam olarak açıklanmamıştır. Bu üç geceyle ilgili ameller, dualar, Peygamber efendimiz (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'nın bu üç değerli geceye verdikleri önem, Kadir Gecesinin bu üç gece ya da bunlardan birisinin olduğunu gösteren ayrı bir kanıttır.]

[2] et-Tecrîd, c. I, s. 126

[3] Ta'rîfât, Kadr maddesi