.

.

Ehlader Araştırma Bölümü

İmam Cevad babası İmam Rıza’dan, o da ataları aracılığıyla İmam Ali'den (a.s) şöyle rivayet etmiştir:

🔹 Allah'a güvenene Allah sevinç gösterir.

🔸 Allah'a tevekkül edene, işlerinde Allah ona yeter.

🔹 Allah'a tevekkül etmek, her kötülükten kurtuluş ve her düşmandan korunmadır.

🔸 Din şereftir, ilim hazinedir, susmak nurdur, zühdün gayesi takvadır.

 🔹 Başkasının felâketine sevinen, benzeri bir felâkete uğrar.

🔸 Dört şey kula amel hususunda yardımcı olur: Sağlık, zenginlik, ilim ve ilâhî muvaffakiyet.

🔹 Allah'ın bazı kulları var, Allah onları devamlı nimete has kılar. O nimeti muhtaçlara dağıttıkları sürece nimet onlarda kalır. Fakat vermemeye başladıklarında, Allah o nimeti onlardan alır, başkasına verir.

🔸 Bir iyiliği yapan kişiler, o iyiliği yapmaya, o iyiliğe muhtaç olanlardan daha muhtaçtırlar. Çünkü ecri, övüncü ve namı onlara döner.

🔹 Kişi bir iyilik yaptığı zaman, ilkönce kendine yapmış olur.

🔸 Güzellik dilde, olgunluk ise akılda olur.

🔹 Zulmeden, zulme yardımcı olan ve ona razı olan kişiler suç ortağıdırlar.

🔸 Adalet gereği zalime yaptıklarının verildiği gün, mazlumlara zulmettiği günden daha şiddetlidir.

🔹 İhtiyaçları doğru tespit etmeyen kimse, çözüm yollarını da bulamaz.

🔸 Kişinin ölümü iki çenesi arasındadır.

🔹 İnsanların çeşitli mizaç ve meşrepleri vardır ve herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.

🔸 Vakti gelmeden önce bir işi yapmaya acele etmeyin, yoksa pişman olursunuz.

🔹 Günahkâr birine umut bağlayan kimsenin göreceği en aşağı ceza, (umduğundan) mahrum kalmasıdır.

🔸İnsan eceliyle ölmeden önce günahlarıyla ölür. İnsanın iyilikleriyle yaşaması ise, normal ömrüyle yaşamasından daha uzundur.

📖 Hidayet Önderleri, Kevser Yayınları, c.11, s.226, 227

.