.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

İslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah-u Teâlâ bir takım hikmetlere binaen Kadir Gecesi'ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunun sebebi insanlar bu mübarek ve bir gecesi bin aya bedel olan gecelerde bağışlanarak hayata tertemiz şekilde, ileriye ümitle bağlanarak yaşamını idame ettirmesidir.

Kuran ve Ehlibeyt özellikle de Emir-ül müminin Hz. Ali'nin (a.s) yaralandığı ve şahadet gecelerinde bu iki baha biçilmez emaneti Hak Teâlâ'ya vesile kılarak bağışlanarak kâmil insanlığa doğru yol alma ümidiyle kadir gecesinin faziletiyle ilgili bazı rivayetleri burada zikrediyoruz.

1- Hz. Peygamber (s.a.a) buyurmuştur:

“Her kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse gelecek yıla kadar ondan azap kaldırılacaktır.”‌

2-İmam-ı Sadık (a.s) buyurmuştur:

“Kadir Gecesi'nin takdir atı 19. gecede olur. Kesinleşmesi 21.i gecede olur; 23. Gece de ise imzalanmış olur.”‌

3-Birisi İslam Peygamberinden (s.a.a) şöyle nakleder:

Resulullah'a (s.a.a): ‘Kadir Gecesi'ne girdiğimizde (o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ'dan?' diye sorulduğunda, Resulullah (s.a.a): ‘Afiyet dileyin.' buyurdu.”‌

4-Peygamber (s.a.a) buyurmuştur:

“Her kim Kadir Gecesi'ni imanlı ve bilinçli şekilde ihya ederse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olur.”‌

5-Hz. Ali'den (as):

“Fatıma (s.a) Kadir gecesi, ev halkından hiç kimsenin yatmasına müsaade etmezdi; az yemek vermekle onların yatmamasını sağlıyor, kendisi de bu gecenin ihyası için hazırlanıyor ve buyuruyordu ki: “Mahrum, bu gecenin bereketlerinden mahrum kalan kimsedir.”‌

6-İmam-ı Bakır (as) ve İmam-ı Sadık'tan (as):

“Birisi İslam Peygamberi'ne (s.a.a): ‘Evim Medine'nin dışında, uzak yerdedir. Bu gecelerin hangisinde Medine'ye gelerek kadir gecesinde yararlanayım?' Peygamber (s.a.a): ‘Ramazan ayının 23 gecesi Medine'ye gel.' demiştir”‌

7-İmam-ı Bakır (as) buyurmuştur:

“Kadir Gecesi'nde yapılan dua kesinleşmiş kaza-kaderi geri çevirir.”‌

8-Bir rivayette şöyle zikredilir:

“Kadir Gecesi olduğu zaman bir münadi yedinci kat gökten şöyle seslenir: Her kim İmamı Hüseyin'in (as) ziyaretinde bulunuyorsa bağışlanmıştır.”‌

9-İmam Ali (as):

“İmam (as), Haris Hemdani'ye şöyle buyurmaktaydı: ‘Bana her yıl Kadir Gecesi'nde bir güç bahşedilir. Bu güç şu dini kıyamete kadar koruyan evlatlarıma da bahşedilmektedir.'”‌

10- İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur:

“Ceddim Ali (as) Kadir Suresi'ni tilavet ederken İmam-ı Hasan (as) ve İmam-ı Hüseyin de (as) O Hazret'in yanındaydılar.

İmamı Hüseyin (as) şöyle buyurdu: ‘Ey baba! Bu süreyi okuduğunda farklı bir tatlılık ve his fark ediyor musun?'

İmam (as) buyurdu ki: Ey Peygamberin evlatları: Ben bu süre hakkında öyle şeyler biliyorum ki sen şimdilik bunları bilemezsin. Bu süre indiğinde ceddin Peygamber (s.a.a) beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bu süreyi okuyarak mübarek elini benim sağ omzuma koydu ve şöyle buyurdu:

‘Ey benin kardeşim ve vasim ve benden sonra ümmetimin velisi ve benim imansız düşmanlarımla savaşçım. Bu süre benden sonra senindir. Senden de sonra iki evlatlarınındır. Meleklerin içinde kardeşim olan Cebrail (as) ümmetimin bir yılda meydana gelecek olaylarını Kadir Gecesi'nde bana haber vermektedir. Benden sonra bu haberleri sana verecektir. Bu süre senin ve evlatlarının kalbinde her zaman bir ışıldayan nur olarak kalacaktır.

Bu ta Zuhur edecek Kaim'imizin (af) zamanına kadar bu şekilde devam edecektir.'”‌

11- İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur:

“Ey Ebu Basir! Mübarek Kadir Gecesi'nde hacı adayları belirlenir. Gelecek yıla kadar insanların ölümü-kalımı, rızık ve geçimleri, ecelleri, sağlık ve hastalıkları bu gecede belirlenmiş olur.”‌

12- İmam-ı Bakır'dan (as) Kadir Gecesi'nin alametinden sorulur:

“O gece insana çok güzel bir koku gelir. Kış mevsimi ise havada sıcaklık olur yaz mevsimi ise biraz serin ve yumuşak olur.”‌

13- Peygamber Efendimizden (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir:

“Hz. Musa dedi ki: ‘İlahi! Ben senin yakınlığını istiyorum.' Allah şöyle buyurdu: ‘Benim yakınlığım Kadir Gecesi'nde uyanık kalanlar içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Senin rahmetini istiyorum.' Buyurdu ki: ‘Benim rahmetim Kadir Gecesi'nde fakirlere acıyanlar içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Ben sırat köprüsünden geçmek istiyorum.' buyurdu ki: ‘Bu, Kadir Gecesi sadaka verenler içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Cennet ağaçlarını ve onun meyvelerini istiyorum.' buyurdu ki: ‘Bu, Kadir Gecesi'nin tespihlerini, tespih edenler içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Kurtuluş istiyorum.' dedi ki: ‘Ateşten mi kurtulmak istiyorsun?' dedi ki: ‘Evet' buyurdu ki: ‘Bu, Kadir Gecesi'nde istiğfar edenler içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Senin rızanı istiyorum.' Buyurdu ki: ‘Benim hoşnutluğum, Kadir Gecesi'nde iki rekât namaz kılanlar içindir.'

14- İmam Hasan Askeri'nin (a.s) duasında şöyle dediğini rivayet edilmektedir:

“Allah'ım, kesin olan büyük emrinden, hüküm ve takdir ettiğin şeyde, Kadir Gecesi'nde hikmetli emrinden halka bağışladığın ve belirlediğin şeyde, beni evini ziyaret eden, hacları kabul olan ve çabaları mükâfat kazanan hacılardan karar kıl.”‌

15-İmam Muhammed Bakır'dan (as) şöyle rivayet nakledilmiştir:

“Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin günahları gökteki yıldızların sayısı, dağların ağırlığı ve denizlerin ölçüsü kadar da olsa bağışlanır.”‌