.
.

Bismillahirrahmanirrahim

.

Biset, en mükemmel insanın, en mükemmel İlahi risaletle tanışması ve Hak ile halk arasındaki vasıta olarak insanlığa gönderilişidir.

Biset, en büyük İlahi tecellinin alemlere yansımasıdır..

Biset nurun zülmete, ilmin cehalete galebe günüdür..

Biset, rahmet elçisinin bütün alemlere rahmet olarak gönderilişidir…

Biset, ebedi mesajlarla dolu en kamil İlahi kitabın en kamil insan eliyle alemlere sunuluşudur…

Biset, zulüm ve gaddarlıktan, cehalet ve vahşilikten bıkmış mazlum ve müstazaflar için kurtuluş meşalesinin yakıldığı, aydınlanma güneşinin doğduğu gündür…

Biset, insan yerine konulmayan, varlığından utanç duyulan kızların ve kadınların, ilahi ve insani değerine kavuşması, annelerin baş tacı edilişinin muştusudur…

Biset, insana insanlığının, “kerremna tacına” layık olduğunun hatırlatıldığı gündür…
Biset “Rabbin adıyla” okuma, okutma, anlama ve anlatma devrinin başladığı gündür…

Biset, nurun patladığı, ilahi değerlerin yeryüzüne indiği gündür…

Biset, arzın semaya bağlandığı, insanın arşa merdiven dayadığı gündür..

Biset, İlahi vahyin Emini’nin Muhammedü’l-Emine indiği gündür..

Biset, Alemlerin Rabbinin Habibi’nin günüdür..

Bise,t gönüllerinin tabibinin günüdür…

Biset, hidayet ve saadet mektebinin, mektep ve muallim görmeyen en büyük üstadının günüdür…

Biset, mülk ve melekutun, arşın ve ferşin, arzın ve semanın en büyük mihmanını ağırlamak için süslendiği gündür..

Biset, kâinatı ihya eden rahmet baharının başlangıcı, rahmet yağmurunun en şiddetli haliyle gönüller diyarına yağdığı gündür..

Biset, yaratılış gülistanında en muhteşem şecere-i tayyibenin zuhur ettiği, gülzar-i hilkatin şahgülünün açtığı gündür..

Biset, seçilmiş Mustafa’nın, semadaki Ehmed-i Muhtar’ın, yeryüzüne Muhammed olarak indiği gündür…
Evet biset Muhammed’in günüdür..
Sallallahu aleyhi ve Alihi ve sellam

Ve bütün Muhammedilere mübarek olsun.