.

Ehlader Araştırma Bölümü

Fahr-i Kâinat Efendimiz Muhammed Mustafa (saa) bir gün Hz. Ali'ye şöyle bir teklifte bulundu:

"Ya Ali! Sana altı yüz bin koyun mu, altı yüz bin dinar mı yoksa altı yüz bin söz söylememi mi istersin?"

İmam Ali (as) arz etti; "Altı yüz bin sözü isterim ya Resulellah!"

Hz. Resul-i Kibriya (saa) şöyle buyurdu:

"Altı yüzbin sözü, altı cümlede toplayıp sana söyleyeyim."

Ey Ali!

"İnsanların sünnet 'müstahap' amellerle uğraştıklarını gördüğünde, sen farzlarını tamamlaya çalış.

İnsanların dünya işleriyle uğraştıklarını gördüğünde, sen ahiret için çalış.

İnsanların başkalarının ayıplarıyla uğraştıklarını gördüğünde, sen kendi ayıplarını gidermeye çalış.

İnsanların dünyayı süslemekte olduğunu gördüğünde, sen ahiretini ziynetlendirmek için çalış.

İnsanların mahlukat 'İnsanlar'a sığındığını gördüğünde, sen halık 'Allah'a sığın.

İnsanların çok ibadet yapmak için çalıştığını gördüğünde, sen az ve ihlasla amel et."

Hz. Resulullah'ın (saa) İmam Ali'ye (as) bu nasihat ve öğretisi aslında biz İnsanlara bir uyarı ve bir yön göstergesidir.

Yani; Ey nefislerini azgınlaştırıp ruh ve insanî değerlerini zincirlerle prangalayan insanlar! Yaptığınız her iş ve ameli gösteriş ve riya için yapmayı bırakın. Sadık ve samimiyetle, az ve ihlaslı amel edin. Azgınlaşmış şeytanî nefislerinizi terbiye edin ki, Allah'ın razı olduğu işleri ve amelleri yapabilesiniz. Allah'ın sevdiği kul olarak manevi makamınız yücelsin ki, dünya ve ahiret saadetini yakalayabilesiniz..

Allah'ım bizleri kendi başına kalıp, yapılan iş ve amelleri gösteriş ve riya için yapanlardan değil, samimi ve ihlasla amel edenlerden karar kıl!

------------

Kaynak: 

Tahrirû'l Meva'izû'l A'dediyye, s.431.