.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Derleyen: Hacer Ayyıldızİslam kaynaklarında belirtildiğine göre Allah-u Teâlâ bir takım hikmetlere binaen Kadir Gecesi'ni ve onun dışında daha bazı şeyleri de gizli tutmuştur. Bunun sebebi insanlar bu mübarek ve bir gecesi bin aya bedel olan gecelerde bağışlanarak hayata tertemiz şekilde, ileriye ümitle bağlanarak yaşamını idame ettirmesidir. Kuran ve Ehl-i Beyt özellikle de Emirülmuminin Hz. Ali'nin yaralandığı ve şehadet gecelerinde bu iki baha biçilmez emaneti Hak Teâlâ'ya vesile kılarak bağışlanarak kamil insanlığa doğru yol alma ümidiyle kadir gecesinin faziletiyle ilgili bazı rivayetleri burada zikrediyoruz.

1-Peygamber (saa) buyurmuştur: “Her kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse gelecek yıla kadar ondan azap kaldırılacaktır.”

2-İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesi'nin taktiratı 19.cu gecede olur. Kesinleşmesi 21.ci gecede olur; 23. Gece de ise imzalanmış olur.”

3-Birisi İslam Peygamberinden (saa): Resulullah'a (.aa): ‘Kadir Gecesi'ne girdiğimizde (o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ'dan?' diye sorulduğunda, Resulullah (saa): ‘Afiyet dileyin.' buyurdu.”

4-Peygamber (saa) buyurmuştur: “Her kim Kadir Gecesi'ni imanlı ve bilinçli şekilde ihya ederse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmış olur.”

5-Hz. Ali'den (as) naklonulur: “Fatıma (sa) Kadir gecesi, ev halkından hiç kimsenin yatmasına müsaade etmezdi; az yemek vermekle onların yatmamasını sağlıyor, kendisi de bu gecenin ihyası için hazırlanıyor ve buyuruyordu ki: “Mahrum, bu gecenin bereketlerinden mahrum kalan kimsedir.”

6-İmam-ı Bakır (as) ve İmam-ı Sadık'tan (as) naklonulur: “Birisi İslam Peygamberi'ne (saa):  ‘Evim Medine'nin dışında, uzak yerdedir. Bu gecelerin hangisinde medineye gelerek kadir gecesinde yararlanayım?' Peygamber (saa): ‘Ramazan ayının 23 gecesi Medine'ye gel.' demiştir”

7-İmam-ı Bakır (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesi'nde yapılan dua kesinleşmiş kaza-kaderi geri çevirir.”

8-Bir rivayette şöyle zikredilir: “Kadir Gecesi olduğu zaman bir münadi yedinci kat gökten şöyle seslenir: Her kim İmam Hüseyn'in (as) ziyaretinde bulunuyorsa bağışlanmıştır.”

9-İmam-ı Ali (as) şöyle naklonulur: “İmam (as), Haris Hemdani'ye şöyle buyurmaktaydı: ‘Bana her yıl Kadir Gecesi'nde bir güç bahşedilir. Bu güç şu dini kıyamete kadar koruyan evlatlarıma da bahşedilmektedir.'”

10- İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur: “Ceddim Ali (as) Kadir Suresi'ni tilavet ederken İmam-ı Hasan (as) ve İmam-ı Hüseyin de (as) O Hazret'in yanındaydılar. İmamı Hüseyin (as) şöyle buyurdu: ‘Ey baba! Bu süreyi okuduğunda farklı bir tatlılık ve his fark ediyor musun?' İmam (as) buyurdu ki: Ey Peygamberin evlatları: Ben bu süre hakkında öyle şeyler biliyorum ki sen şimdilik bunları bilemezsin. Bu süre indiğinde ceddin Peygamber (saa) beni yanına çağırdı. Yanına gittiğimde bu süreyi okuyarak mübarek elini benim sağ omuzuma koydu ve şöyle buyurdu: ‘Ey benin kardeşim ve vasim ve benden sonra ümmetimin velisi ve benim imansız düşmanlarımla savaşçım. Bu süre benden sonra senindir. Senden de sonra iki evlatlarınındır. Meleklerin içinde kardeşim olan Cebrail (as) ümmetimin bir yılda meydana gelecek olaylarını Kadir Gecesi'nde bana haber vermektedir. Benden sonra bu haberleri sana verecektir. Bu süre senin ve evlatlarının kalbinde her zaman bir ışıldayan nur olarak kalacaktır. Bu ta Zuhur edecek Kaim'imizin (af) zamanına kadar bu şekilde devam edecektir.'”

11- İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur: “Ey Ebu Besir! Mübarek Kadir Gecesi'nde hacı adayları belirlenir. Gelecek yıla kadar insanların ölümü-kalımı, rızık ve geçimleri, ecelleri, sağlık ve hastalıkları bu gecede belirlenmiş olur.”

12- İmam-ı Bakır'dan (as) Kadir Gecesi'nin alametinden sorulur: “O gece insana çok güzel bir koku gelir. Kış mevsimi ise havada sıcaklık olur yaz mevsimi ise biraz serin ve yumuşak olur.”

13- Peygamber Efendimiz'den (saa) şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Musa dedi ki: ‘İlahi! Ben senin yakınlığını istiyorum.' Allah şöyle buyurdu: ‘Benim yakınlığım Kadir Gecesi'nde uyanık kalanlar içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Senin rahmetini istiyorum.' Buyurdu ki: ‘Benim rahmetim Kadir Gecesi'nde fakirlere acıyanlar içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Ben sırat köprüsünden geçmek istiyorum.' buyurdu ki: ‘Bu, Kadir Gecesi sadaka verenler içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Cennet ağaçlarını ve onun meyvelerini istiyorum.' buyurdu ki: ‘Bu, Kadir Gecesi'nin tespihlerini, tespih edenler içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Kurtuluş istiyorum.' dedi ki: ‘Ateşten mi kurtulmak istiyorsun?' dedi ki: ‘Evet' buyurdu ki: ‘Bu, Kadir Gecesi'nde istiğfar edenler içindir.' dedi ki: ‘İlahi! Senin rızanı istiyorum.' Buyurdu ki: ‘Benim hoşnutluğum, Kadir Gecesi'nde iki rekât namaz kılanlar içindir.'

14- İmam Hasan Askeri'nin (as) duasında şöyle dediğini rivayet edilmektedir: “Allah'ım, kesin olan büyük emrinden, hüküm ve takdir ettiğin şeyde, Kadir Gecesi'nde hikmetli emrinden halka bağışladığın ve belirlediğin şeyde, beni evini ziyaret eden, hacları kabul olan ve çabaları mükâfat kazanan hacılardan karar kıl”

15-İmam Muhammed Bakır'dan (as) şöyle bir rivayet nakledilmiştir: “Kadir Gecesi'ni ihya eden kimsenin günahları gökteki yıldızların sayısı, dağların ağırlığı ve denizlerin ölçüsü kadar da olsa bağışlanır.”

16-”Resulullah'a (saa) “Kadir Gecesi'ne girdiğimizde (o gecede), ne isteyelim Hak Teâlâ'dan?” diye sorulduğunda, Resulullah (saa): “Afiyet dileyin.” buyurdu.

17-İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) söyle rivayet edilmiştir: “Kadir Gecesi olunca gökyüzünün yedinci katından bir münadi arşın ortasından söyle nida eder: ‘Allah Teâlâ İmam Hüseyin'in (as) kabrinin ziyaretine gelenlerin hepsini bağışladı.'”

18-Ramazan ayının son on günü olduğunda, Resulullah (saa) yatağını dürer, ibadet için kemerini sıklardı. Yirmi üçüncü gece aile fertlerini uyandırır ve uyuyanların yüzüne su serperdi.

19-Hz. Fatıma (as) bu gecede aile fertlerinin uyumasına izin vermezdi. Bunu da onlara az yemek vermek ve gündüzler uyumakla sağlamaya çalışır ve söyle buyururdu: “Asıl mahrum ve yoksun kimse, bu gecenin hayrından yoksun kalan kimsedir.”

20-Rivayet edildiğine göre İmam-ı Cafer Sadık (as),bir ara şiddetli bir şekilde hastalanmıştı. Buna rağmen Ramazan Ayı'nın 23. gecesi olduğunda akrabalarından kendisini camiye götürmelerini istedi ve o gece sabaha kadar camide kaldı.

21-Yine söyle rivayet edilmiştir: “Kim Kadir Gecesi'nde İmam Hüseyin'in kabrinin yanında olur da orada iki rekât veya mümkün olduğu kadar namaz kılacak olursa ve Allah'tan cenneti ister ve cehennem ateşinden O'na sığınırsa, Allah ona istediği şeyi verir ve ona cehennem ateşinden sığınak verir.”

22- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) nakledilir: “Amellerin hesabının başlangıç yılı Kadir Gecesi'dir. O gecede gelecek yılın hesabı yapılır.”

23-İmam-ı Bakır (as) buyurmuştur: “Her kim Kadir Sure'sini sesli okursa eline kılıcı almış Allah yolunda cihat eden birisi gibidir. Her kimde bu süreyi yavaş ve sessiz okursa Allah-u Teâlâ yolunda kanına boyanan birisi gibidir.”

24-İmam-ı Hasan Askeri (as) buyurmuştur: “Kadir Gecelerinin 19 ve 21. günlerine ulaşamadın veyahutta bulunamadınızsa 23.  geceyi sakın elden verip ihmalkârlıkta bulunmayın.”

25- Resulullah'a (saa) buyurmuştur: “Kadir Gecelerinin ihyalarına katılan ve ahiret gününe inanan mümin birisi ise tüm günahları bağışlanmış olur.”

26- İmam-ı Cafer Sadık'tan (a.s) nakledilir: “Allah katında yılın 12 ayı vardır. Bu ayların en faziletlisi ise Ramazan ayıdır. Ramazan ayının kalbi ise Kadir Gecesidir.”

27- İmam-ı Bakır (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesinde yapılan namaz, zekât ve diğer hayırlı salih ameller Kadir Gecesi olmayan aylarda yapılan bin aydan daha faziletlidir.”

28-İmam-ı Sadık'a (as) şöyle sorulur: “Kadir Gecesi sadece Peygamber'in dönemine mi aitti? Ondan sonraki dönemde geçersiz midir?” İmam (a.s) şöyle buyuruyor: “Eğer Kadir Gecesi kaldırılırsa Kuran'da kaldırılmış olur.”

29-İmam Cafer-i Sadık'tan (as) rivayet edilen bir hadis şöyledir: “Hacılar Kadir Gecesi'nde belirlenir; o yıla ait olan hadiseler, belalar ve rızıklar da o gecede belirlenir. İşte o geceyi üçün (Ramazan ayının 19, 21 ve 23. gecelerin) birinde ara.”

30- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) şöyle nakledilmiştir: “Kadir Gecesi her yıl devam eder gündüzü de gecesi gibi mübarek ve kutsaldır.”

31- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir: "Kadir Gecesi olur da; o gecede birisi uyanık olur da bağışlanmamış olursa Allah'ın nefrini onun üzerine olsun. Her kim bu gecenin hayrından uzak kalırsa bütün hayırlardan uzak kalmıştır. Kendisini bu geceden mahrum eden mahrum kalmıştır.”

32-Bazı rivayetlerde şöyle geçer: “Daima içki içen, anne ve babaya eziyet eden ve günahlarda ısrar edenler kadir gecesinin mağfiret, bereket ve rahmetinden mahrum kalabileceklerini hatırlatır.”

33- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir: “Her kim Ramazan ayının evvelinden sonuna kadar cemaat namazına iştirak eden birisi Kadir Gecesi'nden yararlanmış olur.”

34- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir: “Her kim helal yoldan mal kesp ederde bu helal malıyla iftariye verirse Ramazan ayının bütün gecelerinde melekler ona selam gönderirler ve Cebrail (a.s) Kadir Gecesi onunla tokalaşarak kucaklaşır. Bunu alameti ise onun kalbi yumuş alır ve gözlerinden yaş gelmeye başlar.”

35- Peygamber'den (saa) şöyle rivayet edilmiştir: “Her kim Kadir Gecesi'ni ihya ederek uyanık kalırsa ta gelecek yılın Kadir Gecesi'ni kadar ondan cehennem azabı kaldırılmış olur.”

36- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) şöyle nakledilmiştir: “Annem Fatıma'nın (sa) sürekli kıldığı iki rekat namaz vardı; bu namazı Cebrail ona öğretmişti. İlk rekâtta Hamd Suresi'nden sonra yüz defa Kadir Suresi'ni, ikinci rekâtta ise Hamd Suresi'nden sonra yüz defa İhlâs Suresi'ni okurdu.”

37-Bir çok muteber rivayetlerde şöyle zikredilir: “Kadir Gecesinin sahibi İmam-ı Zaman'dır (af). Melekler herkesin gelecek yıla kadar olan ömürlerinde olayları İmam-ı Zaman'a sunmaktalar. Resulullah'ın (saa)  döneminde O Hazret'e sundukları gibi melekler her dönemde o zamanın İmam'ına inerler ve ona teslim ederler."

38-İmam-ı Rıza'dan (as) şöyle  nakledilir: “Emirilmüminin Ali (as) Ramazan ayının 23. gecesi, Ramazan Bayramı gecesinde ve Şaban ayının ortasında hiç yatmazdı ve O Hazret şöyle buyurmaktaydı: ‘Bu gecelerde rızıklar taksim olunur ve bu yılda meydana gelecek bir yıl boyunca ömürler tayin edilmektedir.'”

39- İmam-ı Cafer Sadık'tan (as) şöyle nakledilmiştir: "Ramazan ayının Kadir Gecelerinde bağışlanmayan birisi gelecek Ramazan'da da bağışlanmazsa ancak Arafat Çölü'nde bağışlanabilme ihtimali varır."

40-İmam-ı Sadık (as) buyurmuştur: “Kadir Gecesi'nin gecesi Hz. Fatıma'dır (sa). Kadir ise Allah-u Teâlâ'dır. Öyleyse her kim hakkı tanırsa Fatıma'yı yani (sa) yerine getirmiş olur ve Kadir Gecesi'ni derk etmiş ve anlamış sayılır. (Bu hadisin daha iyi anlaşılması için Ulema tarafında zikredilen aşağıdaki yorumu olduğu gibi naklediyoruz)

1-Kadir Gecesi insanlar tarafından tanınmıyor, aynı Hz. Fatıma (a.s.) gibi.

2-Kadir Gecesi sayesinde hak ve batıl ayırt edilir, aynı Hz. Fatıma (a.s) sayesinde olduğu gibi.

3-Kadir Gecesi Kuran ayetlerinin ve surelerinin indirildiği zamandır. Hz. Fatıma'nın evi ise, Hz. Cebrail'in indiği yerdir.

4-Kadir Gecesi mükemmelliklerin ve bereketlerin çıkış noktasıdır, Fatıma'nın şefaati ise hayır ve bereketin çıkış noktasıdır.

5-Kadir Gecesi bin geceden daha hayırlıdır. Hz. Fatıma ise, âlemlerin en hayırlı kadınıdır.

6-Kadir Gecesi hadislerde Allah'ı tanıyanlar için yılbaşıdır ve Allah'ın yolunda gitmeye başlangıçtır. Hz. Fatıma ise Vilayetin ve Ehl-i Beyt'in başlangıç noktasıdır.