بسم الله الرحمن الرحيم

.
.

Allah Teala Bakara suresinin 114. ayetinde "Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası olmamalıdır. Onlar için dünyada bir aşağılanma ve ahirette büyük bir azab vardır" diye buyurmaktadır. 

Bu ayetin iniş sebebiyle ilgili olan bazı rivayetlere göre, Yahudiler, Peygamberimizin (s.a.a) ve Müslümanların Kabe’ye yönelerek namaz kılmalarını hazmedemiyorlardı, müşrikleri Kâbe’yi tahribe teşvik ettikleri gibi kendileri de Medine’deki Mescid-i Nebevî’yi tahrip için çalışıyorlardı. Bundan dolayı Mekke döneminde iken Ebu Süfyan, Ebu Cehil, Velid b. Muğire, Ebu Leheb gibi azılı kafirler  Peygamber Efendimizin (s.a.a) ve Müslümanların Kabe'de ibadet etmelerini engelliyorlardı. Peygamberimiz (s.a.a) Kabe'ye geldiği zaman üzerine deve işkembesi atıyorlar, hakaret ediyorlar, itip kakalıyorlardı. Ellerinden gelseydi öldürmek bile istiyorlardı. Buna da teşebbüs ettiler, ancak yapamadılar.

Peygamberimizin (s.a.a) vefatından sonra yukarıda adı geçen azılı kafirlerin iğrenç, zalim, kötü, çirkin fikirlerini ve davranışlarını Muaviye ve avanesi devraldı. Muaviye tekfirci, kafa tasçı, çocuk katili, kadın düşmanı, silahsız insan avcısı, çirkin zihniyet sahibi terör örgütlerinin atası olan "Hariciler Terör Örgütü"nün kurulmasının alt yapısını oluşturdu ve bunları uzaktan yönetti. Bunların düşmanlıkları sadece ve sadece Hz. Ali'ye ve onu sevenlere karşıydı. Bunlar düşman olan Yahudilere ve diğer dinden olan kişilere "Bize zimmetlidirler, canlarını korumalıyız" diyerek merhametli davranırlarken, Hz. Ali'yi sevenleri sorgusuz sualsiz öldürüyorlardı. Hatta hamile kadınların karınlarını yarıp çocuklarını bile infaz ediyorlardı. Nihayet aynı zihniyet mescidde namaz kılarken Hz. Ali'ye saldırıp şehit ettiler.

Bu zihniyet Hz. Hasan'ın cenaze namazının Peygamberimizin (s.a.a) mescidinde kılınmasına tahammül edemeyip tabutunu oklattıran zihniyettir.

Bu zihniyet Hz. Hüseyin'i Kerbela'da namaz kılarken ok yağmuruna tutturan zihniyettir.

Bu zihniyet Hz. Hüseyin'i, çocuklarını, dostlarını şehit ettirdikten sonra Kabe'yi yaktıran mel'un Yezid'in zihniyetidir. 

Bu zihniyet seksen dört yıl mescidlerde ve camilerde Hz. Ali'ye, Ehli Beyte ve onları sevenlere küfür ettiren, hakaret yaptıran, katlettiren Emevi zihniyetidir.

Günümüzde ise Firavun'un, Nemrud'un, Ebu Cehil'in, Ebu Süfyan'ın, Ebu Leheb'in, Muaviye'nin, Yezid'in, Emevilerin, Abbasilerin görevlerini Amerika, İngiltere, Siyonist İsrail, Suudi Arabistan ve bunların dalkavukları almış durumdadırlar.

Dolayısıyla Hz. Hamza'nın ciğerini yemeye çalışan Hind'in günümüzdeki çocukları olan tekfirciler, Amerika, İngiltere, Siyonist İsrail, Suudi Arabistan ve benzerlerinin destekleriyle Hz. Ali'yi seven insanların kafalarını kesmeye, ciğerlerini yemeye, kadınları kızları öldürmeye, çocukları katletmeye, mescidlere ve ibadet yerlerine saldırmaya devam etmektededirler. 

Bunlar her gün yeni bir isimle meydana çıkmaktadırlar. Çünkü yaptıkları çirkinliklerden ve aşağılık davranışlardan dolayı kirletmedikleri isim kalmadı. Bunlar Hz. Ali'nin döneminde Hariciler idi. Bu gün ise Vahhabiler, Daiş, el-Kaide, el-Nusra, tekfirciler, selefiler gibi isimlerle meydana çıkmaktadırlar.

Bu Muaviye'nin kokuşmuş zihniyetine sahip olanlar birkaç hafta önce Afganistan'daki bir okula saldırmışlardı ki biz Kur'an, Peygamber, Hz. Ali ve Ehli Beyt taraftarlarına göre okullar ibadet hanelerdir, çünkü okumak en büyük ibadetlerden biridir. Oradaki okuyan ve öğrenim gören silahsız yüzlerce genç kızı, delikanlıyı, çalışanları katletmişlerdi.

Bu Firavun'un, Nemrud'un, Yezid'in, Amerikan'nın, Siyonist İsrail'in taraftarı olan mezkur yobazlar bu hafta ise İran'ın Şiraz şehrindeki bir mescide saldırdılar. Mescidde ibadet eden kadınlara, çocuklara, yaşlılara ve silahsız mazlumlara yönelerek kurşun yağmuruna tuttular. Böylece Allah Teala'nın gazazını, azabını, öfkesini bir kez daha hak ettiler. Yukarıdaki ayette buyrulduğu gibi kendilerinden daha zalim ve daha iğrenç birilerinin olmadığını bir kez daha ispat ettiler.

Bu münasebetle bu menfur, iğrenç, çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz; saldırganları, destekleyenleri, vesile olanları tel'in ediyoruz; şehitlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.