.
.

Ehlader Araştırma Bölümü

Recep Ayı’ndaki En Önemli Amel


"Mübarek Recep ayındayız. Recep, Şaban ve nihayetinde mübarek ayların üçüncü ve son basamağı olan Ramazan ayında her birimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Bu ayda kalpte nefsi ıslah etmek ve zulmü azaltmak yer edinmelidir.

Ademoğlunun hayatında, peygamberlerin bi'setinde yaşanan tüm bu sıkıntı ve keşmekeşler, onların Allah düşmanlarıyla yaptığı toplumsal, siyasi ve nizami mücadeleler, insanın geçmesi gereken yollardaki sınırlar için bir mukaddimeydi. Mutlu olun, ümitli olun, umudunuzu yitirmeyin.

Bütün sözler bunun içindir. Ahlaklı olun, ibadetlerinizde bilinçli olun, haksızlıkla savaşın. İbadet edin deniliyorsa; bunun sebebi bize verilen o ham maddeyi istenilen ve beğenilen kıvama getirip, yüce mertebelere ulaşmaktır.

Bize kendi amellerimizle doldurmamız için beyaz bir sayfa verildi. Bu temiz sayfayı iyi ve güzel amellerle doldurup yanımıza almalıyız. Bütün her şey ve hatta kaderimiz dahi ondadır. Bu ganimeti kaybetmemek için çalışmalıyız. Eğer bu sayfayı iyi amellerle doldurmazsak; elimizdeki en değerli sermaye yanar kül olur ve karşılığında zarardan gayrı hiç bir şey elde edemeyiz.


Kur’an-ı kerim de şöyle buyrulur:

"إن الإنسان لفي خسر"

"İnsan gerçekten de ziyandadır." Asr/2

'Husr' yani elden giden ve ziyan olmuş sermaye demektir. Hepimiz elindeki sermayeyi anbean yitiren bir tüccar gibiyiz. Peki, bu sermaye nedir? Ömürdür. Hepimiz gittikçe bu sermayeyi tüketiyoruz. Bugün düne oranla elimizdeki sermayenin bir miktarını daha kaybetmiş bulunuyoruz. Onlarca yılla sınırlı ömür sermayemiz her geçen gün erimekte. Sermayesini tüketen tüccar gibi bizler de ömrümüzü tüketmekteyiz. Ama önemli olan bu sermayeyi tükenirken karşılığında kazandığımız şeylerdir.

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (Onlar ziyanda değillerdir).” Asr/3

Eğer ömrümüzü iman ve salih amellerle geçirmeyi bilirsek; ömür tükenir ama yerini daha güzel şeylere bırakır. Bir miktar parayla pazara gideriz ve bir şeyler alırız eve döndüğünüzde cebinizde paramız yoktur fakat onunla bir şeyler satın almışızdır. Önemli olan pazardan boş dönmemiş olmamızdır."

(İslam Şurası Meclis Üyeleriyle Yaptığı Görüşme / 24.06.2009)

* * *Recep Ayı Tövbe ve İstiğfar Ayıdır; Bu Fırsatı Ganimet SaymalıyızRecep dua, tövbe, tevessül ve Allah'a yönelmek için bir fırsat ayıdır. Sürekli tövbe halinde olmalıyız. Hiç kimse tövbe etmekten beri olduğunu düşünmemelidir.
Şüphesiz Peygamber Efendimiz (s.a.a.) günde yetmiş defa bağışlanma dilerdi. Tövbe etmek hepimiz için gereklidir.

Bizler bu maddi dünyaya batmış ve kirlenmişiz. Tövbe bu kirlerin temizlenmesini ve yok olmasını sağlar. Bu istiğfar ve bağışlanma ayını ganimet sayalım. Recep Ayı'nın hepinize mübarek olmasını dilerim. İnşallah bu ayı Allah'ın yardım ve inayeti ile iyi amellerle geçirip Şaban Ayı'na hazırlanırız.


(İslam Şurası Meclis Üyeleriyle Yaptığı Görüşme / 24.06.2009)

* * *

Ruhunuzu Günahtan Arındırın ve Yeniden YeşertinRecep Ayı’ndaki münasebetleri ve özel günleri gözden kaçırmamak gerekir. İrfan ve ilim ehli olan kimseler, Recep Ayı'nı Ramazan Ayı için hazırlık olarak görürler. Recep ve Şaban İlahi ziyafetlerle dolu Ramazan Ayı için nefsi arındırma ve hazırlanma zamanıdır.

Peki hazırlık nasıl olmalıdır? Öncelikle, farkında olmak ve kalbi hazırlamak gerekir. Her halde, her durumda, her eylemde kendini Allah'ın huzurunda bilmek gerekir. Niyetlerini, işlerini, davranışlarını ve kalbinin derinliklerini Allah'a açmalı ve rızasını gözetmelidir.

Birinci derecede önemli olan bu hasletlerin insanda var olmasıdır. Eğer bu hâsıl olursa; işlerimize, konuşmalarımıza, davranışlarımıza, gidiş gelişimize, sessizliğimize, sözlerimize olan özen ve dikkatimiz daha çok artacaktır. Eğer insan kendini Allah'ın huzurunda bilirse; ne söylediğine, nereye gittiğine, ne iş yaptığına, kimin aleyhine veya kimin lehine konuştuğuna dikkat eder.

Bizim sorunlarımızın yegane kaynağı gaflettir ve maalesef gafletimiz davranışlarımıza ve işlerimize yansıtmaktadır. İnsan gafletten kurtulup uyanışa geçtiğinde onu gören birinin olduğunun farkına varır ve muhasebe yapar. Bütün işlerinin ve davranışlarının Allah'ın huzurunda olduğunu bildiğinde doğal olarak kurallara riayet eder. Bu halde insan temiz ve pak bir şekilde Ramazan Ayı'na girmiş olur. Yıkanmış ve günahlarından arınmış bir şekilde o kutlu aya girmiş olur. O zaman Ramazan'ın İlahi ziyafet sofrasından en güzel şekilde faydalanır. Recep Ayı'na bu gözle bakın ve en iyi şekilde istifade edin.


(Çeşitli Halk Grupları ile Yaptığı Görüşme / 15.05.2013)

* * *

Tevhit ve Allah’ın Azametine TeveccühEhl-i Beyt İmamları’ndan Recep Ayı’nda okunması tavsiye edilen dualara baktığımızda; dualarda çoğunlukla Tevhid konularına vurgu yapıldığını görürüz. Allah’ın azameti, sıfatları, insanın kendisini bu azamet karşısında müşahede etmesi, O'na ulaşma yollarının tanınması, Allah Teâlâ’ya yöneliş ve rağbet yöntemlerinin şekli dualarda vurgu yapılan konulardandır. Recep Ayı dualarının özelliklerinden bir tanesi de; Tevhid inancına, Allah Teâlâ’yı, isimlerini ve sıfatlarını tanımaya dikkat çekmesidir.

Bu ayın başı mübarektir çünkü İmam Muhammed Bakır (a.s)kutlu doğumu vardır ve sonu da mübarektir İslam’ın en büyük hadisesi olan Peygamber Efendimiz’in (s.a.a) peygamberliğe seçilişi gerçekleşmiştir.


(Çeşitli Halk Grupları ile Yaptığı Görüşme / 15.05.2018)