.

Ehlader Araştırma Bölümü

Abdullah b. Necî babasından (Necî'den) şöyle naklediyor:

Hz. Ali (a.s) ile Sıffin savaşına gidiyorduk. Neyneva denilen yere vardığımızda, Hz. Ali (şiddetle ağladı ve gözünden akan yaşlar yeri ıslattı, sonra) şöyle seslendi: 

"Ey Eba Abdillah, Fırat nehri kenarında sabırlı ol. Sabırlı ol ey Eba Abdillah!"

Necî diyor ki: Meselenin ne olduğunu sorduğumuzda, Ali (a.s) şöyle buyurdu: 

Bir gün Resulullah'ın (s.a.a) yanına vardığımda, onun ağladığını gördüm. "Ey Allah'ın Resulü, Niçin ağlıyorsunuz, sizi ağlatan nedir? Yoksa birisi mi sizi kızdırdı?" diye sordum. O da şöyle buyurdu: 

"Hayır, Cebrâil sen gelmeden biraz önce buradaydı ve Hüseyin'in Fırat nehrinin yanında şehid olacağı haberini verdi."

Daha sonra Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Cebrâil bana "Onun (Hüseyin'in) toprağını görmek ister misin?" dediğinde, "Evet" dedim. O da elini uzattı ve bana bir avuç toprak verdi. İşte bu yüzden ağlıyorum."

----------------------------------------------

Müsned-i Ahmed ibn-i Hanbel, c.2, s. 60-61; Camiu's Sağir, c.1, s.13; Savaik-ul Muhrika, s.115, Zehair-ul Ukba, s.148