Cebrâil, Hüseyin'in Fırat nehrinin yanında şehid olacağı haberini verdi...

.

Ehlader Araştırma Bölümü

Abdullah b. Necî babasından (Necî'den) şöyle naklediyor:

Hz. Ali (a.s) ile Sıffin savaşına gidiyorduk. Neyneva denilen yere vardığımızda, Hz. Ali (şiddetle ağladı ve gözünden akan yaşlar yeri ıslattı, sonra) şöyle seslendi: 

"Ey Eba Abdillah, Fırat nehri kenarında sabırlı ol. Sabırlı ol ey Eba Abdillah!"

Necî diyor ki: Meselenin ne olduğunu sorduğumuzda, Ali (a.s) şöyle buyurdu: 

Bir gün Resulullah'ın (s.a.a) yanına vardığımda, onun ağladığını gördüm. "Ey Allah'ın Resulü, Niçin ağlıyorsunuz, sizi ağlatan nedir? Yoksa birisi mi sizi kızdırdı?" diye sordum. O da şöyle buyurdu: 

"Hayır, Cebrâil sen gelmeden biraz önce buradaydı ve Hüseyin'in Fırat nehrinin yanında şehid olacağı haberini verdi."

O, Açığı da Gizliyi de Bilir O, Açığı da Gizliyi de Bilir

Daha sonra Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: "Cebrâil bana "Onun (Hüseyin'in) toprağını görmek ister misin?" dediğinde, "Evet" dedim. O da elini uzattı ve bana bir avuç toprak verdi. İşte bu yüzden ağlıyorum."

----------------------------------------------

Müsned-i Ahmed ibn-i Hanbel, c.2, s. 60-61; Camiu's Sağir, c.1, s.13; Savaik-ul Muhrika, s.115, Zehair-ul Ukba, s.148